България е втора BPO дестинация в Европа

„България отдавна премина от традиционен към трансформационен аутсорсинг с фокус върху създаването на добавена стойност”, заяви Стефан Бумов

Българският аутсорсинг бизнес стана един от учредителите на Алианс на развиващите се икономики в Европа по време на конференцията „Sourcing in Emerging Europe” в Лондон.

„Присъединяването на Българската аутсорсинг асоциация като учредител в „Алианс на развиващите се икономики в Европа за бизнес услуги, иновации и технологии” е важна стъпка в позиционирането на страната като атрактивна аутсорсинг дестинация”, каза Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud и съосновател и председател на БАА до март 2017 г.

Алиансът има за цел да повиши международната конкурентоспособност на развиващите се икономики в Европа, подкрепяйки позиционирането и разпознаването на Централна и Югоизточна Европа като силен стратегически партньор на световно ниво и стимулирайки осъществяването на бизнес в региона.

Събитието в Лондон се явява платформа за споделяне на знания и опит за развитието на сектора на изнесените услуги в региона. То събира на едно място световни и европейски лидери, местни представители и доставчици на услуги от 23-те развиващи се икономики в Европа.

Очаква се до 2020 г. аутсорсинг индустрията да генерира 6,18% от БВП на България, като нейните най-перспективни подсектори са облачните услуги и центровете за споделени услуги, допълни Стефан Бумов, който в момента е главен оперативен директор на HeleCloud.

„България отдавна премина от традиционен към трансформационен аутсорсинг с фокус върху създаването на добавена стойност, за което допринасят и благоприятните условия в страната като квалифицирана работна ръка и нисък плосък данък. ИТ аутсорсингът  се развива с бързи темпове, интегрирайки в дейността си най-новите технологии и внедрявайки най-добрите световни практики. Нуждата от реализирането на все по-сложни процеси води до стабилно разрастване на ИТ компаниите и създава благоприятна среда за технологичните стартъпи”, каза още той.

Стефан Бумов участва в учредяването на Алианс на развиващите се икономики в Европа

България се нарежда на второ място в Европа и на седмо място в света сред най-атрактивните BPO (аутсорсинг на бизнес процеси) дестинации, според „Индекса за аутсорсинг на бизнес процесите и споделени услуги 2016”. Страната е носител на Европейската награда за аутсорсинг дестинация за 2015-а година на Европейската аутсорсинг асоциация (ЕOA) и Националната аутсорсинг асоциация на Обединеното кралство.

„Аутсорсинг компаниите изпълняват все по-сложни операции, които носят висока добавена стойност за клиентите. Изискванията към човешкия капитал в сферата на изнесените услуги се променя с бързото навлизане на облачните услуги, интернет на нещата, роботизацията, автоматизацията на бизнес процесите. Секторът има нужда и привлича висококвалифицирани кадри, които не само владеят два или повече чужди езици, но и притежават специализирани знания и умения в областта на бизнеса, икономиката и инженерните науки”, обясни Стефан Бумов.

Над 97% от населението на възраст между 19 и 34 години в България владее поне един чужд език, почти 40% от младите българи говорят два чужди езика и над 20% – три. Най-популярните чужди езици са английски, немски, руски, френски и испански.

Нараства броят на училищата с преподаване на чужди езици, математика и информатика. За периода септември 2016 – август 2017 г. българските таланти са спечелили 27 златни, 58 сребърни и 26 бронзови медали по математика и 3 златни, 7 сребърни и 4 бронзови по информатика. Близо 80% от населението в трудоспособна възраст има средно и висше образование.

Коментар