Apple мина изцяло на чиста енергия

Проектите за възобновяема енергия на Apple, варират от големи вятърни паркове в САЩ до клъстери от стотици соларни покриви в Япония и Сингапур

Apple обяви в понеделник, че е постигнала целта си – да захранва всички свои съоръжения с възобновяема енергия. Това включва центровете за данни, офисите и магазините на компанията в общо 43 страни.

Производителят на iPhone каза още, че девет негови доставчика наскоро са се ангажирали да реализират своята дейност изцяло на база възобновяеми източници на енергия като вятър и слънце. С това фирмите-партньори, поели подобен ангажимент към Apple, стават 23, съобщи GreenTech.bg.

Много от големите американски корпорации като Apple, Wal-Mart и Alphabet се превърнаха в едни от най-големите купувачи на чиста енергия. Това доведе до значителен ръст в производството на вятърна и слънчева енергия в САЩ.

Google, част от холдинга Alphabet, е купила през миналата година толкова енергия от възобновяеми източници, че да покрие цялото си потребление в световен мащаб.

Проектите за възобновяема енергия, които осигуряват чисто електричество за съоръженията на Apple, варират от големи ветроенергийни паркове в САЩ до клъстери от стотици соларни покриви в Япония и Сингапур.

Компанията също така призова комуналните дружества да изкупуват възобновяема енергия, за да подпомогнат захранването на дейността на Apple.

Насърчаването на доставчиците на Apple да последват нейния пример и да преминат към 100% възобновяема енергия е следващата стъпка в еко-политиката на компанията. Доставчиците, които обещаят да използват чиста енергия, знаят, че могат да разчитат на предимство пред конкурентните си.

„Виждаме ползите от все по-конкурентния пазар на чиста енергия“, казва Лиса Джаксън, вицепрезидентът на Apple по околната среда, политиката и социалните инициативи. „Дадохме да се разбере, че с течение на времето чистата енергия все по-малко ще е пожелание и все повече изискване“.

Коментар