ЕС ще догонва САЩ в рисковите инвестиции

„Благодарение на VentureEU, европейски иновативни предприятия ще разполагат с инвестициите, които са им необходими, за да реализират постижения на световно ниво“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен

Нова програма за инвестиции във фондове за рисков капитал ще насърчи вложенията в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа. Началото на VentureEU бе поставено днес от Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ).

Шест фонда ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро.

Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС, съобщиха от Брюксел.

„Благодарение на VentureEU, европейски иновативни предприятия ще разполагат с инвестициите, които са им необходими, за да реализират постижения на световно ниво“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен.

Фондовете за рисков капитал са от първостепенно значение за гладкото функциониране на съюза на капиталовите пазари. Развитието им в Европа обаче се нуждае от допълнителен тласък. През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС са на стойност около 6,5 млрд. евро, докато в САЩ те са 39,4 млрд. евро.

Фондовете за рисков капитал в Европа са и твърде малки по размер – средно 56 млн. евро, спрямо 156 млн. евро в САЩ. Затова те изместват дейността си към системи, които им предлагат по-добър шанс за бърз растеж.

В края на 2017 г. свръхуспелите стартиращи предприятия с пазарна оценка над 1 млрд. щатски долара (или т.нар. „еднорози“ – unicorn) са били 26 на брой в ЕС, в сравнение със 109 в САЩ и 59 в Китай.

VentureEU ще осигури нови източници на финансиране на иновативните предприятия. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1 500 стартиращи и разрастващи се предприятия в целия ЕС.

ЕС ще предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, вкл. 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“, 105 млн. евро по COSME (програмата на ЕС за малките и средните предприятия) и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на т.нар. „План Юнкер“.

Останалата част от финансирането ще наберат мениджърите на фондовете, които ще бъдат избрани предимно измежду независими инвеститори. Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави.

Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и предприятията със средна пазарна капитализация в редица сектори, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност.

Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. Средствата ще бъдат инвестирани от опитни професионалисти, избрани за мениджъри на шестте фонда, като по този начин ще се осигури изцяло пазарен подход. Това ще привлече повече инвестиции и значително ще стимулира предлагането на рисков капитал за стартиращите и разрастващите се предприятия в ЕС.

Коментари по темата: „ЕС ще догонва САЩ в рисковите инвестиции”

добавете коментар...

  1. Председателя Си

    Ще си догонва опашката 🙂

Коментар