Изкуственият интелект се изплаща щедро на бизнеса

AI технологията подобрява клиентското изживяване, носи нови приходи и намалява разходите

Технологиите за изкуствен интелект вече носят внушителна добавена стойност за бизнеса, сочи нов доклад на Gartner. Очаква се тази година постъпленията от AI да нараснат със 70%.

Прогнозата сочи, че приходите за бизнеса от изкуствен интелект ще достигнат 1,2 трлн. долара през настоящата година, а към 2022 г. стойността им ще възлезе на 3,9 трлн. долара.

Gartner разглежда три източника на стойност от изкуствения интелект: клиентско изживяване, нови приходи и намаляване на разходите.

Под клиентско изживяване Gartner разбира положителното или отрицателното влияние върху косвените разходи. То е необходимо предварително условие за широко внедряване на AI, пълно разкриване на потенциала на технологията и отключване на стойността.

Новите приходи се проявяват като увеличение на продажбите на съществуващи продукти и услуги, както и създаване на нови такива. Що се отнася до третия източник на стойност – намаляване на разходите, названието говори само за себе си.

Според анализаторите, ръстът в стойността на бизнеса, свързан с изкуствен интелект, следва типичния модел с S-образна крива, която е характерна за новите технологии. Навлизането в плоския участък се очаква към 2020 г., когато ръстът ще се забави.

Коментари по темата: „Изкуственият интелект се изплаща щедро на бизнеса”

добавете коментар...

  1. Аман

    кат си немат естствен….

Коментар