PowerBI – еволюционна стъпка напред в бизнес-анализите

PowerBI променя представата за интерфейса на средствата за бизнес-анализи

Организациите, натрупали големи обеми от данни, все повече търсят пътища за техния задълбочен и многостранен анализ. Закономерно това води до нарастване на интереса към PowerBI – инструментариум за изследване на масиви от данни, който дава на бизнес-потребителите неограничени възможности за вникване в наличната информация.

Същественото в технологията е, че дава на потребителите свободата сами да създават отчети според потребностите си към дадения момент, да избират разнородни сечения и да комбинират данните по безкрайно много начини, генерирайки визуализации и включвайки огромен брой източници. При това намесата на ИТ екипа е минимална. Ролята им е да създадат предпоставката: да зададат средата и моделите на данните. Оттам насетне бизнес-потребителите могат да анализират безкрайно, без постоянна намеса на ИТ екипа. От своя страна, технологичното звено има възможност да се фокусира върху същината на своята работа: достъпността, наличността, сигурността на данните.

Как ИТ екипите могат да въведат удобството на PowerBI в своята организация – това беше една от трите централни теми на тазгодишния SQL Server Discovery Day, традиционно събитие на общността на Microsoft SQL Server професионалистите, организирано от „гурутата“ в тази област – InspirIT. В разкриването на новите технологии при SQL Server се включи и партньорът на Microsoft – Поликомп.

Бързи анализи с неограничени възможности

В продължение на много години различни доставчици убеждаваха бизнес-потребителите, че BI системите могат да правят всичко в сферата на анализите – но в крайна сметка се оказа, че не е точно така, обясни Маргарита Наумова, основател на SQL Master Academy и InspirIT. PowerBI променя представата за интерфейса на средствата за бизнес-анализи.

Решенията за въвеждане на PowerBI са многообразни: системата може да се приложи както за организация с 5 потребителя, така и за структура с 2000 потребителя, разказа Маргарита Наумова, основател на SQL Master Academy и InspirIT

„Чисто технологично ние, MS SQL професионалистите, сега имаме пълен инструментариум, с който да подготвим данните и моделите, така че сетне бизнесът да може сам да ги анализира и да изследва щателно всичко, което се случва в организацията,“ каза Маргарита Наумова. „Бек-енд технологията за бизнес-анализи е заложена от много време в SQL. Това са вградените услуги за анализ, за интеграция, машината за базата данни – всички тези технологии позволяват създаването на масивите от данни, тяхното изчистване, зареждане, подготовка, създаване на модели. Липсваше обаче „фронт-енд“ инструментариум, с който тези аналитични възможности да бъдат предоставени пълноценно на крайния потребител – на мениджърите, които следят данните, графиките и KPI”, поясни тя.

Основната полза за бизнеса от PowerBI идва от това, че бизнес-потребителите в организациите са свободни – имат неограничената възможност по свой вкус да генерират отчeти, сечения, комбинации, разрези. Те не се нуждаят от намесата на ИТ отдела за целта. Респективно не се губи време за изискване, генериране и получаване на отчетите.

„Говорим за бизнес-анализи „на самообслужване“. Ние, MS SQL специалистите, имаме грижата само да създадем средата, моделите на данни – и да ги предоставим на важните потребители, тоест тези, които познават данните и бизнеса, които искат и могат да генерират очети – и имат грамотността да ги четат! Те знаят какво търсят. На ИТ специалистите остава това, което умеят най-добре – да се грижат за целостта на данните, за резервирането им, за достъпността им, сигурността им и т.н.“, разказа Наумова.

Фактът, че данните се анализират „на самообслужване“, означава, че не се губи нито минута в излишно чакане. Това е важно за времево-обвързани данни, например от текущо пазарно проучване.

Как ИТ екипите могат да въведат удобството на PowerBI в своята организация – това беше една от трите централни теми на тазгодишния SQL Server Discovery Day, традиционно събитие на общността на Microsoft SQL Server професионалистити

„Данните вече не са статични – те са „живи“, те могат да разкажат история, могат да помогнат за вземането на информирани решения“, каза Иван Донев, SQL Server Data Platform архитект в InspirIT. „Обичайно ние сме свикнали да гледаме данните в табличен вид. Виждаме  цифри – червени и зелени. Но PowerBI е в състояние, например, да ги обвърже с географски данни – и да ги визуализира геореферирано. Така е много по-лесно да се забележат тенденции – важни за бизнеса фактори“.

PowerBI работи с над 120 различни източника – текстове, електронни таблици, географски бази данни и др. Всичко това може да се „сдъвче“ от системата.

Самият интерфейс наподобява Excel, който е добре познат на всички и лесен за възприемане. Визуализациите обаче са динамични и интерактивни, добави Иван Донев.

Наумова и колегите й от InspirIT наблюдават засилен интерес от страна на все повече организации към тази технология. Обичайно преобладават бизнес-организации, но в някои страни като Норвегия, например, преобладаващият интерес е от страна на държавната администрация.

Потребителите не бива да се боят да „вкусят“ функционалността на PowerBI, подчерта Донев. „Това е безплатен продукт, който те могат да изпробват, могат да опитат. Той не изисква лицензи. Лесен е за употреба“. В същото време възможностите му нарастват и се обогатяват постоянно – обновления излизат всеки месец.

„Данните вече не са статични – те са „живи“, те могат да разкажат история, могат да помогнат за вземането на информирани решения“, каза Иван Донев, SQL Server Data Platform архитект в InspirIT

Важно е и, че решенията за въвеждане на PowerBI са многообразни: системата може да се приложи както за организация с 5 потребителя, така и за структура с 2000 потребителя, подчерта Наумова. „В момента работим по дизайн и внедряване на такива решения.“

SQL Server върху Linux

Фундаментална новост в работата с MS SQL Server е и „стъпването“ му върху Linux. Традиционно организациите работят с хибридна ИТ среда, в която има и Windows-базирани операционни системи, и UNIX-платформи. Стъпването на MS SQL Server върху Linux обаче е нещо, до неотдавна немислимо за общността на SQL професионалистите.

„Миналата година, когато излезе версия SQL Server 2017, имаше наистина голямо вълнение – че ще има версия и под Linux! Това ни свари малко неподготвени. Малцина от хората, които работим в областта на MS SQL Server, познаваме тази операционна среда“, казва Наумова.

Днес SQL Server професионалистите трябва да са наясно, че подобно решение е осъществимо – като част от визията на Microsoft. Налице са архитектурни решения, които са приложими в практиката и са полезни за бизнеса.

„Обръщаме внимание на тази тенденция, защото искаме да изпреварим проектите и насоката на общността и на клиентите към комбинацията на тези две технологии –  MS SQL Server и Linux”, поясни Наумова.

Лесно е да се забележи, че има известна боязливост сред SQL професионалистите, когато става дума за Linux. Това не е изненадващо, като се има предвид, че SQL Server е разработка с 30-годишна история, дело на големи развойни екипи, мощна поддръжка, добре установена и разгърната система за обучения, сертификация и профилиране. „Важно е да знаем, че с комбинацията SQL Server и Linux могат да се реализират страхотни проекти! Технически осъществимо е и всеки от професионалистите може да прави това“, подчерта Маргарита Наумова.

GDPR „преобръща“ базите данни

Навлизането на GDPR правилата в работата на SQL професионалистите е третата новост за общността. „Ние всеки ден работим с данни. Няма как регламентът да не ни повлияе. Затова решихме да изпреварим събитията и да се подготвим за предстоящото“, казва Наумова. На практика всеки MS SQL експерти ежедневно работи с данни, сред които е много вероятно да има лични данни, затова е длъжен да знае какво изисква общоевропейският регламент относно защитата на персоналната информация.

Критично важно е SQL професионалистите да са запознати и готови да консултират организациите си за всичко, касаещо личните данни, подчерта Красимир Дончев, управляващ партньор в InspirIT

От броени дни InspirIT вече има сертифициран DPO експерт в екипа си – Красимир Дончев, управляващ партньор в InspirIT. Наред с това обучителната организация скоро ще започне да предлага GDPR курсове специално за MS SQL професионалисти. „Това е важно, SQL професионалистите неизменно боравят с базите данни. В много случаи те споделят отговорността на организацията за съхраняването и обработката на лични данни. Критично е да са запознати и готови да консултират организациите си относно съхраняването, криптирането на данни, нивата на достъп, организацията, одитинг системите и всичко, касаещо личните данни“, коментира Красимир Дончев.

InspirIT вече е официален партньор на Professional Evaluation and Certification Board (PECB). В качеството на неин партньор фирмата ще предлага и сертификация за SQL експертите, които се подготвят за специалисти по защита на личните данни в условията на GDPR.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар