На опашката сме в индекса за цифровизация в ЕС

Цифровизацията в ЕС нараства, но държавите-членки не успявате да настигнат световните лидери, нито да намалят разликите помежду си

Европейската комисия публикува резултатите за 2018 г. на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) — инструмент, който отчита постиженията на държавите членки в областта на цифровата свързаност, използването на цифровите умения онлайн, цифровизацията на предприятията и цифровите обществени услуги.

Като цяло, резултатите показват, че цифровизацията в ЕС нараства, но държавите-членки не успявате да настигнат световните лидери, нито да намалят разликите помежду си. През миналата година разликата между най-силно и най-слабо развитите държави в ЕС е намаляла едва с два пункта – от 36 на 34.

Най-добре класираните от DESI за 2018 г. държави са Дания, Швеция, Финландия и Нидерландия, което ги нарежда сред световните лидери в областта на цифровизацията. Те са следвани от Люксембург, Ирландия, Обединеното кралство, Белгия и Естония. Ирландия, Кипър и Испания отбелязаха най-голям напредък (с повече от 15 пункта) през последните четири години.

При все това на някои други държави от ЕС все още им предстои дълъг път и ЕС като цяло трябва да постигне подобрение, за да бъде конкурентоспособен на световната сцена. Сред тях е и България – страната ни е в дъното на класацията, изпреварвайки единствено Гърция и Румъния.

Свръхвисокоростната свързаност от поне 100 Mbps е достъпна за 58% от домакинствата, а броят на абонаментите се увеличава с бързи темпове. 15% от домакинствата използват свръхвисокоскоростен широколентов достъп: това е два пъти повече в сравнение с отпреди две години и пет пъти повече отколкото през 2013 г., сочи изследването.

80% от европейските домакинства имат достъп до високоскоростен широколентов интернет със скорост поне 30 MBps (76% миналата година), а една трета (33%) са сключили абонамент (увеличение с 23% в сравнение с миналата година и със 166% в сравнение с 2013 г.).

Броят на абонаментите за мобилен пренос на данни е нараснал с 57% спрямо 2013 г. и възлиза на 90 абонамента на 100 души в ЕС. Мрежите 4G обхващат средно 91% от населението на ЕС (84% през миналата година).

България е в дъното на индекса за цифровизация DESI (източник: Европейска комисия)

Най-голямото увеличение на използването на интернет услуги е свързано с телефонни и видео обаждания: почти половината от европейците (46%) използват интернет за провеждане на разговори, като това представлява почти 20% увеличение в сравнение с миналата година и повече от 40% увеличение спрямо 2013 г. Според други показатели, сега 81% от европейците поне веднъж седмично ползват интернет (79% миналата година).

Броят на завършилите висше образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) нарасна съвсем малко (19,1 дипломирани на 1000 души на възраст между 20 и 29 години през 2015 г. в сравнение с 18,4 през 2013 г.). 43 % от европейците пък все още нямат основни умения в областта на цифровите технологии (44% миналата година), отчита изследването.

Въпреки че все повече дружества изпращат електронни фактури (18% в сравнение с 10% през 2013 г.) или използват социалните медии, за да работят с клиенти и партньори (21% в сравнение с 15% през 2013 г.), броят на МСП, извършващи онлайн продажби, е в застой през последните години (17%).

Европейците използват повече обществени услуги онлайн. 58% от потребителите на интернет са се възползвали от възможността за онлайн подаване на формуляри до публичната администрация (52% през 2013 г.), а 18% от хората използват здравни услуги онлайн, е друг резултат от проучването.

Коментари по темата: „На опашката сме в индекса за цифровизация в ЕС”

добавете коментар...

 1. User

  Маха какъв ужас! Какви ужасно глупави статистики и критерии за оценка!?
  Без задълбочени статистики над 90% от тези които ползуват Интернет го използуват за губене на време и за напълно безсмислени неща …

 2. ха

  Хубаво, че сме се наредили на опашката, ама тази опашка много бавно върви бе…

 3. Аман

  вък кав ожаст уееееее

Коментар