Свързаността в ЕС се подобрява, не достигат цифрови умения

За повечето работни места се изискват поне основни цифрови умения, а едва около една трета (31%) от европейците ползват интернет с лекота

България е предпоследна в ЕС по цифровизация

Зад нас е само съседна Румъния, според новия индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)