ETC 2018: Чатботове навлизат в техническата комуникация

„Интелигентната информация е тази, която позволява комуникацията човек-машина да се провежда по един естествен начин“, поясни Майкъл Фриц пред аудиторията на ETC 2018 в София

Индустрия 4.0 създава нов тип смарт потребители на информация, които се нуждаят от правилната информация в реално време, отговаряща точно на индивидуалните им нужди, специално персонализирана за тях и получавана на най-подходящото за потребителя устройство.

За доставката на тази информация обаче са необходими т.нар. нови интелигентни агенти, които представляват интерфейси човек-машина и подобряват потребителското преживяване, заяви Майкъл Фриц, технически директор на tekom Европа, по време на конференцията за технически комункатори ETC 2018 в София.

Интелигентните агенти подпомагат потребителите да комуникират с машините и превеждат човешката комуникация в машинен език. Те представляват чатботове, базирани на текст или реч, включват биометрично разпознаване на потребителя (ретина, лице, пръстов отпечатък и глас) и ползват PUI (Perceptual User Interfaces) с разпознаване на поглед, изражение, жестове и движение.

Казано накратко, интелигентната информация е тази, която позволява комуникацията човек-машина да се провежда по един естествен начин“, обясни Майкъл Фриц.

Всичко това обаче поставя сериозни предизвикателства пред техническите комуникатори. Сред тях са необходимостта от създаване на интелигентни агенти за мобилни и други устройства, които да улеснят комуникацията потребител-машина, както и създаване на високопроизводителни системи, които доставят всякакъв вид информация според нуждите на потребителя и затварят пропастта между информационните системи и реалния свят (продукти, потребители, потребителски интерфейси).

Индустрия 4.0 създава нов тип смарт потребители на информация, които се нуждаят от правилната информация в реално време, посочи Майкъл Фриц

В тази връзка техническите комуникатори е необходимо да използват писане, ориентирано и базирано на случая, както и концептуализация на „разговора“ агент-човек и добавяне на интелигентност към информацията (метаданни).

За опростяване и улесняване на този процес е необходима и стандартизация, каквато в момента разработва специална работна група в tekom – става въпрос за стандарта Intelligent Information Request and Delivery Standart (iiRDS). „Стандартът е приложим за производствената индустрия, където улеснява например комуникацията между OEM-и и производители, в софтуерната индустрия и други сфери“, уточни Майкъл Фриц.

iiRDS представлява стандартизирана онтология на метаданните плюс стандартизиран файлов формат – контейнер. Стандартът позволява информационните системи да доставят информация за използваните продукти и да отговарят на динамичните информационни заявки. iiRDS позволява също така интелигентните агенти да формулират информационни заявки и да получават и изобразяват на екрана пристигащата информация и улеснява процеса на заявка и доставка на информация между потребителите и техните агенти и (информационните) системи.

От друга страна, метаданните, които трябва да включва информацията, за да поддържа оптимално системите и потребителите, са идентификация на обекта (машина, устройство), хората и техните роли, задачи и работни сценарии и не на последно място – работния статус или събитие, т.е. поддръжка или отстраняване на проблем.

В същото време обаче трябва да се има предвид, че iiRDS не е предназначен за създаване на съдържание, не е дисплей формат и не е формат за съхранение“, уточни в заключение Майкъл Фриц.

Виктория Лазова

Виктория Лазова

Коментар