10 млрд. евро заделя ЕС за иновации в храните

Целта на Българското председателство на Съвета на ЕС е да осигури непрекъснат политически ангажимент за инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов (вдясно) – снимка: МОН

В предложения бюджет на следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа”, който възлиза на почти 100 млрд. евро, 10 млрд. евро са предназначени за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.

Целта на Българското председателство на Съвета на ЕС е да осигури непрекъснат политически ангажимент за инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов на конференция „Изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване качеството на храните и хранителните системи” в Пловдив.

Фокусът е поставен върху увеличаването на въздействието на научните изследвания и иновациите върху цялата хранителна верига в отговор на обществените нужди и очаквания, изменението на климата и глобализацията, посочи още зам.-министърът.

Според проф. Димов, дигитализацията, използването на суперкомпютрите и базата научни данни са от съществено значение за развитието на научните изследвания в областта на храните, селското стопанство и развитието на селските райони.

Високотехнологичният обмен на данни свързва отделните научни институции, учените и гражданите, затова е ключов за развитието на научните изследвания, иновациите и технологиите в Европейския съюз и в света, подчерта зам.-министърът.

Коментар