Milestone Systems насочва инвестиции към офиса в София

„Пазарните тенденции бързо се променят към обединяване на устройства, изкуствен интелект и усъвършенстван анализ на изображенията с добавяне на информационни обекти“, казва Ларс Тингаард, президент и изпълнителен директор на Milestone Systems

Milestone Systems, доставчик на отворени софтуерни платформи за управление на видео, ще увеличи капацитета си за иновации с 45% до края на 2019 г., за да отговори на бъдещите пазарни изисквания в ключови области. Част от тази инвестиция ще бъде насочена към офиса на компанията в София, наред с Копенхаген и Барселона.

По-конкретно, Milestone Systems ще търси развитие в области като „deep driver integration“, усъвършенствано изобразяване (advanced rendering), IoT и източници на метаданни, онлайн услуги, усъвършенствано управление на данни, както и в пакета от инструменти за разработка на софтуер (SDK) върху платформата на компанията.

С планираните инвестициите Milestone Systems цели да затвърди водещата си позиция в технологиите за обработка на видео и данни от партньори, използващи невронни мрежи, машинно обучение и изкуствен интелект.

Пазарните тенденции бързо се променят към обединяване на устройства, изкуствен интелект и усъвършенстван анализ на изображенията с добавяне на информационни обекти. С увеличаване на капацитета ни за разработка и развитие в тези иновационни области, Milestone Systems ще предостави на партньорите нови възможности за пазарен растеж“, заяви Ларс Тингаард, президент и изпълнителен директор на компанията.

Според Световния икономически форум, повече от един трилион сензори ще бъдат свързани към интернет до 2022 г. Заедно с това нараства търсенето на интелигентни решения и технологии за машинно обучение нараства. Oчакванията са технологиите за интернет на нещата (IoT) и изкуствен интелект да доведат до най-голяма промяна – 73% от мениджърите заявяват, че инвестират в IoT, а 54% в изкуствен интелект, според проучване на PwC.

Като част от дългосрочната си инвестиция в иновации, Milestone Systems ще партнира с технологични компании за разработване на т.нар. „Imaging of Things“ софтуерни платформи, които да свързват, обединяват и гарантират сигурността на екосистемата от IoT устройства и платформи.

Целта на Milestone Systems е да бъде част от всяка видео инсталация в света. За да постигнем това, трябва да сме в състояние да предложим най-иновативната платформа за видеотехнологии, която да позволи на нашите партньори да се справят с широкия спектър предизвикателства пред крайните ни клиенти“, изтъкна Бьорн Ску Ейлертсен, ръководител „Развойна дейност“ в Milestone Systems.

По неговите думи, компанията се стреми да разшири приложението на решенията си отвъд областта на сигурността, в сфери като интелигентни сгради и умни градове, където видеотехнологиите могат да играят жизненоважна роля.

Коментар