Видеотехнологиите и AI – нови възможности и рискове

Трябва да приложим тази невероятна технология по правилния начин, тоест отговорно