AI извежда технологиите за сигурност на ново ниво

“AI, генеративните алгоритми и компютърното зрение са трите стълба, на които почива бъдещото развитие на нашата индустрия“, казва Рахул Ядав (в средата) – главен технически директор на Milestone Systems; вляво от него – Ларс Ларсен, главен финансов директор, вдясно – Саймън Вигерс – главен директор по управлението на кадрите и фирмената култура (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Сигурността – не само информационна, но и физическа – е индустрия, обречена на разрастване, а сега технологиите за изкуствен разум я извеждат на ново, по-високо и по-широкообхватно ниво. С помощта на компютърното зрение и машинното самообучение технологиите за сигурност става по-ефективни и се разгръщат в нови посоки като автоматизация на процесите, управление на трафика, умни сгради.

Динамичното развитие на тази индустрия е причината, поради която постоянно се разраства и офисът на Milestone Systems в София. Компанията, чиято централа е в Копенхаген, има поделение у нас от 2011 г. насам, като в него вече работят над 210 души. В четвъртък фирмата официално откри и разширението на офиса си – още един етаж от сградата, в която се помещава, в комплекс Garitage.

“Ние работим на бързо растящ пазар, сега той расте много динамично”, посочи главният финансов директор Ларс Ларсен по време на визитата си в новия офис. По неговите думи, бизнесът с технологии за сигурност е доста устойчив на сътресенията на пазара.

„В последните години имаме над 25% среден годишен растеж. Въпреки съкращенията в ИТ индустрията, при нас такива не се налагат. Причината е проста. Сигурността е индустрия, много устойчива на всичко, което се случва в света. Във времена на растеж бизнесите и хората инвестират в какво ли не, но и в сигурност; в турбулентни времена те може да съкращават бюджетите, но никой не спира да инвестира в сигурност. Даже напротив. Инвестициите се увеличават, защото предприятията искат да опазят активите си“, допълни Ларсен.

Новото офис-пространство на Milestone Systems е резултат от инвестицията в размер на над 1 млн. лева, като капацитетът е за приблизително 70 човека. Дизайнът е гъвкав и позволява едни и същи зони да се използват по различни начини – като конферентни зали, презентационни кътчета, пространства за съвместна работа.

Платформите за сигурност еволюират и се разгръщат към нови сценарии на употреба, например контрол на трафика в градска среда, вижда се в демонстрационната зала на новия офис на Milestone Systems в София (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Именно съвместната работа е това, което ръководството се надява да насърчи, посочи Десислава Табакова, управител на софийския офис на Milestone. „В нашата фирма хибридната работа се практикува от много отдавна, доста преди пандемията. Но ние осъзнаваме, че екипите имат нужда от места, където да се събират, дискутират, работят съвместно“.

От всички над 200 души в българския офис 120 са софтуерни инженери. Другата част е съставена от експерти, които осигуряват денонощна поддръжка за клиентите на Milestone в целия ЕМЕА регион.

Освен в родния си Копехаген и в София, Milestone има офиси и в Барселона, както и в двете Америки. Общият брой на служителите на фирмата е над 1300 души. Разработчиците във всички тези звена създават различни компоненти от софтуера за видеонаблюдение на компанията – XProtect.

„Когато се установихме в България през 2011 г., бяхме щастливи да имаме достъп до таланти – инженери, разработчици – които иначе не бихме могли да намерим. Започнахме с 4 човека“, посочи Ларсен. Разрастването на екипа е изцяло органично, подчерта Табакова.

Една от причините за динамичния растеж е това, че технологиите, разработени изначално за целите на сигурността, сега вече се разгръщат и в други индустрии, с други предназначения. Така например, камерите и софтуерът зад тях вече работят в сфери като автоматизация на процесите, контрол на пътния трафик в големите градове, грижа за пациентите в болниците, управление на смарт-сгради и др.

„Виждаме как технологията вече намира нови сценарии на използване, освен сигурността. Във всички тези области видеонаблюдението се използва в съчетание с анализи в реално време. Това разширява пазара“, каза Ларсен.

Milestone Systems разшири офиса си в София, ръководен от Десислава Табакова, с още един етаж и пространство за 70 души (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

За много от новите сценарии на приложение принос имат локални партньори на Milestone, които използват гъвкавата платформа Xprotect и я адаптират за специфични вертикали. Така например, един партньор може да вгради платформата в смарт-сграда, като я интегрира със системите за контрол на достъпа, за пожароизвестяване, дори с цялата BMS система. Milestone има над 3000 партньори по света, които реализират най-разнообразни сценарии на внедряване.

“Прави впечатление, че организации, които вече използват нашата технология за сигурност, търсят и други сценарии на употреба. Ето, че сега се развиват AI и компютърното зрение, което е клон на AI, и това движи технологията ни напред“, каза Рахул Ядав, главен технологичен директор на Milestone. “AI, генеративните алгоритми и компютърното зрение са трите стълба, на които почива бъдещото развитие на нашата индустрия“, добави той.

Също толкова голямо значение има изгряването на технологията на интернета на нещата. „Сензорите, които събират множество данни, обогатяват базата, въз основа на която да се вземат решения, а нашите платформи се превръщат в хъб, в който всички тези данни влизат“,. Това позволява интеграция с технологиите за сигурност, така че интелигентните алгоритми да стават все по-прецизни.

„Нашият екип от разработчици – тук, в София, и във всички наши поделения по света – са не просто важни. Ние гледаме на тях като интегрална част от решението, което предлагаме на пазара,“ заяви още Рахул Ядав.

Според него, възходът на AI и генеративните алгоритми има още едно отражение върху работата на Milestone и конкретно на нейните инженери. Тези технологии могат да автоматизират създавнето на програмен код, което да облекчи работата на разработчиците. Подобен прогрес вече се случва благодарение на механизми като CoPilot, а тенденцията тепърва ще променя ежедневието на инженерите.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар