Google обеща правна защита на потребителите на AI услуги

Проблемите с авторските права са гореща тема в пространството на генеративния изкуствен интелект (снимка: CC0 Public Domain)

Навлизането на генеративния изкуствен интелект в творческите професии породи сериозни опасения и спорове за авторските права върху произведенията, създадени от или с помощта на AI. Казусите са сложни за разрешаване, поради липса на адекватни законови норми. Инициатива на Google внася известно спокойствие сред потребителите.

Интернет компанията обяви, че е готова да защитава юридически потребителите на своите генеративни AI продукти, в случай на съдебни дела за нарушаване на авторски права. Тази стъпка на Google има за цел да намали притесненията на потребителите относно възможни правни последици от използването на AI технологията.

7 продукта са идентифицирани като защитени: Duet AI в Workspace (включително текст, създаден в Google Docs и Gmail, както и изображения в Google Slides и Google Meet), Duet AI в Google Cloud, Vertex AI Search, Vertex AI Conversation, Vertex AI Embedding API, Visual Captioning на Vertex AI и Codey APIs. Инструментът Bard Search обаче не е включен в този списък.

„Ако сте изправени пред иск за авторски права, ние ще поемем потенциалните правни рискове, свързани с това”, се казва в изявление на компанията, на което се позовава публикация на The Verge.

Google подчертава, че тази практика не е нова, но същевременно изтъква желанието на нейните потребители да получат ясно послание, че защитите се разширяват до възможното включване на защитени с авторски права данни в обучението на AI моделите на Google.

Интернет компанията ще осигури също така защита на потребителите в случай на искове, свързани с резултатите, получени от използването на основните AI модели – например, ако потребителят генерира предложение, подобно на публикувано преди това. Компанията обаче уточнява, че подобна защита ще се прилага само ако потребителят не се опитва умишлено да създаде или използва генерираното съдържание, за да наруши правата на други.

Не само Google, но и други големи технологични компании като Microsoft и Adobe направиха подобни изявления относно правната защита на своите потребители. Microsoft обеща защита за бизнес потребителите на своите продукти Copilot, докато Adobe заяви, че ще защити клиентите, използващи Firefly, от съдебни дела за авторски права.

Проблемите с авторските права продължават да бъдат гореща тема в пространството на генеративния AI. Вече са заведени голям брой съдебни дела срещу различни компании за нарушаване на авторски права. Освен това самата Google е изправена пред групов иск за използване на лична информация на потребителите и защитени с авторски права данни за обучение на своите AI модели.

Коментар