Онлайн програми повишават увереността на учителите

След участие в онлайн програма за професионално развитие учителите се чувстват по-подготвени да обучават по темите, свързани с точните науки

Многобройни фактори имат значение за създаването на програма за ефективно професионално развитие на учителите, занимаващи се с деца и ученици от детската градина до края на средното образование. Съсредоточаването върху съдържанието, активното учене, сътрудничеството и наставлението, както и използването на модели за ефективно преподаване могат да разширят познанията на учителите по точни науки.

Много учители обаче не разполагат с необходимите ресурси, за да посещават програми за професионално развитие. Тук голяма роля могат да изиграят онлайн програмите, като помогнат на преподавателите, сочат нови данни на американския Институт за преподаване и учене при Американското физиологично дружество (APS).

Експертите са анализирали въздействието на 10-месечна онлайн програма за професионално развитие на учители. Програмата е фокусирана върху повишаване на увереността, знанията и действителното използване в множество области, като кариерното образование в областта на точните науки, научното съдържание, равнопоставеността и разнообразието в класната стая.

Участниците съобщават за повишаване на увереността в преподаването. Те казват, че се чувстват по-подготвени да обучават по много от темите, свързани с точните науки, обхванати от програмата. В допълнение, участниците в курсовете съобщават, че участието в онлайн програмата за професионално развитие ги насърчава да участват в онлайн общности на учители с практическа насоченост, отчитат изследователите от APS.

Коментар