Елена Маринова влезе в борда на европейски алианс

Елена Маринова е сред първите трима избрани членове на борда на Emerging Europe Alliance for Business Services, Innovation & Technology

Елена Маринова, президент на Мусала Софт, стана част от борда на директорите на Алианса на развиващите се икономики в Европа – „Emerging Europe Alliance for Business Services, Innovation & Technology.

Целта на алианса е да насърчава иновациите и креативността в развиващите се пазари в Европа. Присъствието на представител на България в борда на организацията затвърждава важната роля на страната ни в региона и постиженията на личности, компании и неправителствени организации, които работят за развитието на ИТ сектора ни.

Като член на борда на сдружението, Елена ще дава насоки за неговото развитие и ще работи за това регионът ни да бъде разпознаваем в цял свят като предпочитан хъб за дигитални услуги, иновации и таланти.

Освен Елена Маринова, сред първите трима избрани членове на борда на алианса са Паула Кенеди Гарсия, вицепрезидент на Convergys за региона на EMEA, и Алина Поп, изпълнителен директор на Electrogrup.

Основателите на алианса са 17, а негови членове са общо 40 организации от Източна Европа, Великобритания, САЩ, Балтийските държави и Германия. Членовете на борда се избират с мандат от една година както чрез гласуване, така и чрез отправени персонални покани.

Мисията на алианса е да създаде активна екосистема от иновативни бизнес услуги, технологии и ИТ компании, стартъпи, инвестиционни фондове, доставчици и клиенти на такива услуги, локации и инвеститори както в развиващите се европейски страни, така и отвъд пределите им. Алиансът цели също да популяризира целия регион като хъб за дигитални услуги с огромен потенциал.

Коментар