Учители ще се обучават с интерактивна дъска

Обученията на 1000 педагози ще се проведат с интерактивна дъска Beam Projection USB

Обученията на 1000 педагози ще се проведат с интерактивна дъска Beam Projection USB

Специализирано обучение на изявени педагози стартира следващата седмица, съобщи Министерство на образованието и науката. Учителите ще получат достъп до съвременна педагогическа литература и възможност за публикация в сборник с добри практики.

Обучението е насочено към педагогически специалисти – ръководители на ученически отбори или на индивидуално представяне на ученици или учители, които през последните години са класирани на първо място в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, пленери и др.

В обучението ще бъдат обхванати общо 1000 педагогически специалисти от направленията природо-математически, приложно-технически и аграрни дисциплини, хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество, изобразително, театрално, танцово изкуство и музика и спорт.

Обучението ще се провежда в пет областни центъра на страната – София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна и ще бъде в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.  Лектори са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Св. П. Хилендарски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ и др.

Обученията ще се водят с интерактивна дъска  Beam Projection USB. Добрите практики, представени по време на обученията и подбрани по определените критерии, ще бъдат публикувани в специализирано педагогическо издание – сборник. Организатор на обучението е консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“, определен от МОН след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка. Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси.

Коментар