Бъдещето на магазините: изкуствен интелект и роботи

Традиционните магазини за търговия на дребно могат да повишат качеството на обслужване, да оптимизират остарелите процеси и да повишат падащите маржове с помощта на изкуствен интелект, роботи и компютърно зрение. Правилното внедряване на подобни технологии ще позволи на ритейлърите да останат конкурентоспособни, отбелязва анализаторската компания ABI Research.

Прогнозата сочи, че към 2025 г. физическите магазини за търговия на дребно ще похарчат 34 млрд. долара за изкуствен интелект, увеличавайки инвестициите над 8 пъти, в сравнение с 4-те млрд. долара през настоящата година. Около 30% от тази сума се пада на технологиите за компютърно зрение, които обезпечават оперативна информация за състоянието на запасите от стоки, подобрен анализ на потребителите и безкасово обслужване.

Според оценките на ABI Research, към 2023 г. в света ще функционират над 44 хиляди търговски точки без каси и касиери, повечето от които ще бъдат разположени в Азиатско-тихоокеанския регион.

В стремежа си да подобрят обслужването на клиентите и да управляват по-ефективно складовите запаси, ритейлърите ще усвояват активно и роботите. През 2025 г. броят на машините във физическите магазини по целия свят ще достигне 167 хиляди. Повечето от тях ще се използват за мониторинг на състоянието на рафтовете.

Широко разпространение в големите хипермаркети на пазари с висока стойност на работната сила ще получат роботите за наблюдение на рафтовете, предлагани от компании като Simbe Robotics и Bossanova. Към регионите с очаквана висока активност на внедряване на роботи са Северна Америка, Европа и Източна Азия.

„В магазините на бъдещето роботите и камерите с компютърно зрение ще поемат ролята на очи, генериращи данни, които ще снабдяват с информация компютърния мозък, а той, на свой ред, ще реагира изпреварващо на постъпващите сигнали и ще предсказва тенденциите на микро- и макрониво“, отбелязва анализаторът Ник Финил от ABI Research.

Изкуственият интелект, компютърното зрение и роботите, обединени с обширна мрежа от информационни системи в магазините, разкриват огромни перспективи за ритейлърите, които се нуждаят от данни с практическа стойност, усъвършенстване на своята оперативна дейност и повишаване на качеството на обслужване на клиентите.

Ритейлърите, които съумеят ефективно да комбинират напредналите технологии в своята дейност, ще получат най-голяма възвръщаемост на инвестициите си в дългосрочен план, заключава анализът на ABI Research.

Коментари по темата: „Бъдещето на магазините: изкуствен интелект и роботи”

добавете коментар...

  1. Никсъна

    То винаги в магазините в България има РОБОТИ! БОТОВЕ!

  2. :)

    И в София го има още от преди 5-6 години в супер маркет. За съжаление не се сещам името му, но пенсиите бяха много щастливи да се нареждат и обслужват на касата без касиер.

  3. ха

    Каси без касиери ми е напълно ясно че може. То още 2005 година го въведоха в един хипермаркет (не беше в България), въпреки че имаше и още толкова места за плащане и с касиери. Но без каси не ми е ясно как ще стане, имайки предвид първобитните опаковки на стоките…

Коментар