Виваком ще подпомага обучението в УНСС

Партньорство на Виваком и УНСС ще обогати обучителния процес с практически занимания в реална бизнес среда

Виваком сключи споразумение за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство. Партньорството цели да даде повече възможности на студентите за професионално ориентиране и подготовка за бъдещата им реализация.

Споразумението включва също осигуряване на стажове и практики за студенти с интерес към новите технологии, съобщиха от телекома. Инициативата ще обогати обучителния процес в УНСС с нови практически занимания в реална бизнес среда.

Виваком ще предостави на най-изявените стажанти шанс за професионална реализация, каквато е практиката на телекома от над 15 години. За последните три години през стажантските програми (лятна и целогодишна) на Виваком са преминали повече от 300 студента.

Коментар