Мултиклауд – нов тренд в сторидж решенията

В близко бъдеще все по-разпространени в анализа на големи данни ще стават хибридните сторидж системи, при които информацията се съхранява и в облака, и в собствените сървъри на компаниите. И ако това не е новост, то в същото време анализаторите говорят и за друга тенденция – т.нар. „многооблачност”, при която данните се намират не в един хиперскаларен клауд (AWS, Microsoft или Google), а едновременно в няколко по-малки облака.

Обемът на данните, използвани за анализ, расте с изключително бързи темпове. Ето защо на потребителите са необходими гъвкави инструменти, които позволяват бързо мащабиране на изчислителните системи, отбелязва Лаз Веркиаридис, главен технически директор на компанията ClearSky Data.

По неговите думи, мащабирането може да бъде както в посока увеличаване, така и в посока намаляване на ресурсите. За тази цел може да се приложи концепцията Edge Computing, т.е. едновременно използване на облак и собствена инфраструктура.

„Анализите не могат да се извършват изключително в облачна среда, тъй като в този случай скоростта на обработка на данните рязко пада, заради по-големите закъснения. Необходимо е част от данните да се съхраняват по-наблизо”, казва Веркиаридис.

Бързо набира популярност и друга тенденция – тя се нарича „многооблачност”, или „мултиклауд” (Multi-Cloud). При нея, сторидж системата се помества едновременно в няколко облака – както в „хиперскаларния” клауд на AWS, Microsoft или Google, така и в частни облаци на малки доставчици, пояснява Пол Спешиал, вицепрезидент по продуктов мениджмънт в Scality.

Благодарение на „мултиоблака”, потребителите могат да се възползват от целия спектър услуги, предлагани от различните клауд доставчици. Това е важна и дори определяща тенденция в сторидж индустрията.

Подобни решения вече се прилагат активно в практиката. Компаниите са готови да инвестират в тях, за да управляват ефективно данните си и да повишат производителността.

Така например, сторидж компанията NetApp предлага решения, които правят възможен „мултиоблака”. Стратегията Data Fabric позволява „безшевно” свързване на частни ресурси на клиента с публичния облак, гъвкаво преместване на данни  и оптимизиране на инфраструктурата. По този начин бизнесът стана независим от смяната на доставчика и всички свързани с това трудности.

Коментар