Все повече българи плащат данъци по електронен път

Положителните нагласи спрямо плащанията на POS терминал са се повишили

Плащането на данъци по електронен път нараства стабилно в България, като тенденцията се наблюдава в последните пет години, показва регулярното проучване на картовия оператор Visa по време на данъчната кампания.

72% от анкетираните споделят, че биха предпочели да използват картата си за погасяване на задължения към държавата вместо пари в брой, ако имат тази възможност, в сравнение с 41% през 2014 г., 61% през 2015 г., 64% през 2016 г. и 66% през 2017 г.

Положителните нагласи спрямо плащанията на POS терминал са се повишили, като всички негативни нагласи (например, че няма достатъчно POS терминали, че не винаги работят, а операциите са бавни и се изисква подпис) бележат спад.

Проучването на Visa по време на данъчната кампания през 2018 г. показва също, че има постоянно увеличение на плащанията на данъци по банков път и онлайн – 19% от българите са платили своите данъци онлайн, а 18% чрез банков превод – в сравнение с 13% за двата способа на разплащане през 2017 г.

Резултатите разкриват любопитни подробности за профила на потребителите, които плащат по банков път – те са предимно мъже (79%) на възраст 36-45 години (37%), живеещи в страната (54%), със среден доход от 801-1400 лв. (46%). Профилът на плащащите онлайн своите данъци също е на мъж (61%), от София (59%), с доходи над 700 лв. (57%).

Броят на българите, които плащат своите данъци в брой, отбелязва значително намаление от близо 10 процентни пункта през 2018 г. и достига 63%, спрямо 72% през предходната година.

Удобството продължава да бъде основната причина българите да изберат електронни разплащания за своите данъци и задължения към държавата – поради тази причина 83% от българите са избрали банков превод, а 93% – онлайн данъчни плащания.

Телевизията губи своята водеща позиция (44% през 2018 г., спрямо 48% през 2017 г.) като основен информационен канал за новостите в начините на разплащане, като достига нивата на уебсайта на Националната агенция за приходите (44%), интернет (42%) и останалите медии (38%).

Запитани за данъците и таксите, които са платили през 2018 г. – различни от тези, които автоматично се приспадат от работодателя, 78% от българите посочват данък върху недвижимите имоти, 74% – данък върху отпадъците, и 72% – данък върху автомобила.

Коментар