SAP добавя машинно обучение в облака

Интелигентният SAP Analytics Cloud може да се ползва в решения за най-различни задачи, вкл. анализ на поведение, сегментиране на клиенти, анализ на разходите

Обновено облачно решение SAP Analytics Cloud обединява функции на планиране, бизнес анализ и прогнозен анализ, съобщиха от немския разработчик на корпоративен софтуер.

Добавени са нови инструменти, базирани на машинно обучение, които откриват различните взаимовръзки в данните на компаниите и на тази основа им помагат да взимат бързо правилни решения.

Благодарение на машинното обучение, новият SAP Analytics Cloud може да прави прогнози с един клик, да открива рискове и взаимовръзки, да създава разширени информационни панели, да анализира данни за доставчици, производители и клиенти и да намира несъответствия.

Интелигентният SAP Analytics Cloud може да се ползва в решения за най-различни задачи, вкл. анализ на поведение, сегментиране на клиенти, анализ на разходите и др. SAP Analytics Hub пък предлага единно интерфейсно решение за аналитични платформи.

Коментар