Отвореният енергиен пазар: топ 10 тенденции за 2019 г.

Пред енергийния сектор има голям потенциал да последва водещата роля на банковия сектор и да направи реформи, които рязко намаляват неговата сложност

Киберсигурността, умните софтуерни платформи, блокчейн – това отдавна не са понятия „запазена марка“ на ИКТ индустрията. Развитието на енергийните системи в глобален мащаб ще е все по-зависимо от тези технологии.

Осмислянето и интелигентното им прилагане обаче са изправени пред редица предизвикателства. Ето какво прогнозират енергийните експерти за 2019 година в светлината на технологичното развитие на бранша.

1. Енергийно управление

Търсенето на по-задълбочен и по-непосредствен „поглед“ в използването на енергия ще продължи, тъй като нарастващата конвергенция на данните доказва своята стойност за все по-голям брой потребители на енергия. Производството и индустрията, традиционните лидери в управлението на енергията, ще се окажат обединени заедно с различни други сектори, предвид навлизането на нови стандарти за отчитане и управление.

2. Киберсигурност

Киберсигурността става все по-значима част от ежедневието и безпокойството ще нараства, тъй като все повече организации осъзнават и оценяват риска за себе си – наред със заплахите за доставчиците и за мрежите. Нарастващата осведоменост ще измести фокуса на дискусиите все повече от технологиите към управлението. Това ще доведе до по-добро разбиране за видовете атаки, които могат да разрушат енергийните услуги на много нива, от сигурността на данните до инфраструктурата.

3. Геополитика

Не е изненада, че нестабилността в глобалните енергийни отношения ще продължи да влияе на световния енергиен комплекс след 2018 г., когато пазарите на петрол достигнаха четиригодишен пик. Повишената сложност на геополитическия климат през последните години ще бъде в съзнанието на много коментатори на прага на 2019 г. – година, която ще включва кулминацията на Брекзит и третата година от президентството на американския президент Доналд Тръмп.

4. Съответствие

Съблюдаването на регулациите ще бъде приоритет за много организации през 2019 г. ЕС въвежда в действие редица нови стандарти и критерии, свързани главно с енергийната ефективност, които ще трябва да се спазят.

5. Отворена енергия

Съществува голям потенциал пред енергийния сектор да последва водещата роля на банковия сектор и да направи реформи, които рязко намаляват неговата сложност. Неотдавнашен доклад на Федерацията на малките фирми във Великобритания показа, че понастоящем дискусията „Отворена енергетика“ е насочена към МСП и потребителските пазари.

През 2019 г. тази дискусия трябва да се отвори за „по-архаичните“ и по-големите търговски потребители. Данните и стандартизираните механизми за обмен обаче наистина напредват и вероятно ще изискат промяна в нормативната уредба, която да гарантира промяната.

6. Диверсификация на енергийните технологии

Въвеждането на технологии за подпомагане на купуването, предлагането и управлението на енергията ще се ускори и то у компании от всякакъв мащаб, тъй като иновациите на потребителско ниво напредват. Разговорът относно тези технологии пък ще стане по-сложен. Ще продължат да се роят предложения, включващи интегрирани платформи, технологии или услуги.

7. Бурно развитие на „Търсене-Предлагане“

2019 вероятно ще е годината на най-ускорено развитие на системите тип „Търсене-Предлагане“, тъй като стимулите са налице за все повече организации, а технологията се развива и вече достига ново ниво на автоматизация. Потенциалът за пестене на енергия, намаляване на въглеродните емисии и осигуряване на приходи за дружествата чрез намаляване на търсенето ще доведат до цялостни промени в енергийния сектор.

8. ВЕИ и корпоративната социална отговорност

Необходимостта компаниите да поставят КСО в центъра на своята култура ще става все по-важна. Устойчивостта ще се превърне в основна цел на много фирми. Енергийната ефективност ще е в сърцето на тази промяна. Нарастващата тенденция потребителите да предпочитат устойчивите продукти и услуги ще превърне устойчивия бизнес в нещо, което се възприема като обичайно. Принос за това ще има навлизането на младите хора при управленските позиции.

Коментар