Банка подобрява дейността си с квантови технологии

Една от най-големите британски банки въвежда квантови технологии, за да оптимизира дейността. Digital Annealer на Fujitsu ще помогне на NatWest да решава най-сложните, трудни и времеемки задачи при управление на финансови инвестиции.

NatWest е в топ 4 на клиринг банките във Великобритания с клонова мрежа от 960 офиса и над 33 000 служители. Финансовите институции като NatWest непрекъснато срещат трудности при създаване и поддържане на оптимално балансирано портфолио от активи, подбрани от хиляди варианти. В идеалния свят, това означава комбинация от ликвидни инструменти, които дават максимално възможната възвращаемост, като в същото време помагат за поддържане на риска на приемливо ниво.

И докато ликвидността е от първостепенна важност за финансовите институции, процесът по изчисляване на най-доброто портфолио от активи не е често прилаган, защото това е една трудоемка и изключително скъпа задача.

Fujitsu Digital Annealer решава тези сложни задачи с порядък по-бързо от днешните традиционни компютри, съобщиха от японската технологична компания. NatWest въвежда квантови изчислителни възможности, които позволяват на технологичния екип на банката да прави много сложни изчисления 3001 пъти по бързо от днешните компютри и с още по-голяма точност.

„Проектирахме Digital Annealer, за да решим реални комбинаторни задачи за оптимизация, които са срещани във всички индустрии. Въпреки, че квантовите компютърни технологии са все още в ранен стадий от своето развитие, ние заимствахме от тях, за да предложим достъп на клиентите до мощната технология „digital annealing“ днес. И това е само началото – няма ограничения в задачите, които могат да бъдат адресирани чрез digital annealing”, заяви Йозеф Регер, CTO за региона EMEIA във Fujitsu.

В допълнение на подобрените показатели на представяне, използването на Fujitsu Digital Annealer намалява риска от човешка грешка. NatWest вече може да реализира цялостна оценка на риска на своето портфолио от активи много по-бързо, както и да получи много по-широк хоризонт от резултати и пермутации, като по този начин осигурява оптимален спред и редуциран риск.

„При положение, че първото ни приложение на близки до квантовите компютърни технологии е толкова успешно, ние вярваме, че технологията може да бъде прилагана при много други изчисления и задачи, които банката среща ежедневно. В дългосрочен план, квантовите технологии биха могли напълно да променят начина, по който работят банките като ги направят много по-ефикасни и евтини за управление, което от своя страна ще означава по-добри условия и услуги за клиентите ни“, коментира внедряването Кевин Ханли, директор иновации в NatWest.

Квантовите технологии са считани за основна цел на компютърните науки, но днешните квантови компютри са ограничени в своите способности. Не само че те са сложни, ненадеждни и склонни към грешки, но и са малко на брой и изключително скъпи за управление.

Fujitsu Digital Annealer се явява мост към реални квантови компютърни технологии, защото е способен да решава сложни комбинаторни проблеми точно и надеждно като изчислителната му мощност непрекъснато нараства, за да може да се заеме с още по-сложни задачи и сценарии.

Технологията е разработена съвместно с 1Qbit и се предлага като облачна услуга. Тя е проектирана да решава широк кръг от проблеми, които са трудни за изчисляване от традиционните компютърни технологии в приемливи срокове. Някои от тях са бизнес предизвикателства като откриване на прилики между малки молекули за развитие на нови лекарства, оптимизиране на инвестиционни портфейли за финансовия сектор, намаляване на времето за производство по поръчка или оптимизиране на елементите в логистични системи.

Технологията на Fujitsu Digital Annealer е способна да анализира сложни данни, за да предложи решения на предизвикателства пред обществото като трафик и управление на кризи, подчертаха от японската компания.

Коментар