Schneider: Киберсигурността е топ-предизвикателство за IoT

„Трябва да сме сигурни, че всички продукти, които автоматизират различни процеси, ще бъдат манипулирани и управлявани точно по начина, който желаем – и безопасно като процес,” казва Петр Херман

Кибернетичната сигурност е най-голямото предизвикателство за развитието на интернет на нещата (IoT). В момента пазарът предлага редица продукти и системи, които автоматизират различни процеси, но когато всички те заработят свързано помежду си и синхронизирано, сигурността на потребителите ще е задача с най-голям приоритет. В това е убеден Петр Херман, президент за Южна и Източна Европа в Schneider Electric, който участва днес в прес-брифинг по време на организирания от компанията „Форум Иновации София 2018“.

Интернет на нещата и т. нар. смарт-грид са основни теми на лекциите на изложението. „Заобиколени сме от смарт-продукти с капацитет да бъдат свързани, в множество индустрии с висок потенциал за автоматизация. Налице е всякакво оборудване. Но преди да говорим за интернет на нещата, ние трябва да го създадем”, заяви Херман.

Според наблюданията му, в момента най-активни в създаването на „интернет на нещата” са ютилити фирмите и то най-вече тези от електроразпределителния сектор. Причината за това е видна. Бурното развитие на възобновяемите енергийни източници допълни електрическите мрежи с многобройни нови източници и превърна потребителите в потребители-производители – т.нар. прозюмери.

Това, от своя страна, принуди електроразпределителните компании да въведат автоматизирани и интелигентни системи за мониторинг на всички източници и за динамично срещане на търсенето и предлагането. Но в средата на „интернет на нещата” всички устройства следва да могат да се свързват и да общуват помежду си, бидейки безопасно наблюдавани, контролирани и автоматизирани.

Тук говоря за кибер-сигурността – защото ние трябва да сме сигурни, че всички продукти, които автоматизират различни процеси, ще бъдат манипулирани и управлявани точно по начина, който желаем – и безопасно като процес,” казва Херман. „Киберсигурността не бива да се компрометира. А когато вече има връзка между всички тези машини – ние можем да „поставим” изкуствен интелект отгоре, тоест да добавим „умност” към системите и към всички данни, които те трупат”, поясни той.

Едва тогава, според топ-мениджъра, използването на огромните количества данни от различните уреди и машини се превръща в средство за действително ефективно и добро управление. Този процес, който вече е в напреднал етап при ютилити компаниите, върви с бързи темпове и в областта на сградната автоматизация, отчитат от Schneider Electric.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар