Онтотекст спечели финансиране за AI разработки

Онтотекст развива технологии с изкуствен интелект по проекти, финансирани от ЕС

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, ще получи нови 1 386 000 евро финансиране за развитие на технологии, използващи изкуствен интелект.

През третото тримесечие на 2018 г. са одобрени три проекта с участие на дружеството, финансирани по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия – WeVerify, EXA MODE и InnoRate.

WeVerify ще започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate ще стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства.

Проектът WeVerify ще използва блокчейн за потвърждаване автентичността на работата на журналисти, а в рамките на проекта EXA MODE ще бъдат създадени нови инструменти за взимане на решения в болниците. InnoRate ще създаде европейска платформа за улесняване процеса на вземане на решение от инвеститори и кредитори за финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) с висок потенциал за растеж.

По-рано, през второто тримесечие на 2018 г., софтуерната компания спечели финансиране от 779 605 лв. (398 498 евро) по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници (CIMA). Заедно с трите нови проекта, общият обем на финансирането, осигурено от Онтотекст през 2018 г. за развойна дейност, достигна 1,8 млн. евро.

През юли тази година консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търг на ЕК за проекта Technology Research Review (TRR). Максималният бюджет по рамковия договор за TRR е 4 млн. евро за период от четири години. Частта от бюджета за разработките на „Онтотекст“ от първата фаза възлиза на 465 000 евро.

С тези нови проекти общата сума на финансирането, осигурено в подкрепа на плановете за стратегическа развойна дейност на Онтотекст за 2018 г. и следващите години, достига 3,1 млн. евро. Тези планове предвиждат разработване на вертикални модели на знания и конкретни приложения за SENPAI – платформата за изкуствен интелект (ИИ) за организации на Сирма Груп Холдинг.

Финансирането се разпределя по стратегически вертикали, както следва: 1,9 милиона евро за пазарно разузнаване и издатели и 1,2 милиона евро за здравеопазване и науки за живота.

Коментар