Онтотекст пусна „база данни като услуга“

Разработчикът на семантичен софтуер Онтотекст създаде „облачна“ платформа GraphDB Cloud DBaaS, с която организациите могат да изнесат управлението на своите графови бази данни, спестявайки време и разходи.

Платформата е достъпна 24 часа в денонощието и седем дена в седмицата, скалируема е и работи на принципа „база данни като услуга“ (DBaaS – Database as a Service), който е част от по-широката тенденция за предоставяне на „софтуер като услуга“ (SaaS – Software as a Service).

При създаване на GraphDB Cloud DBaaS, Онтотекст е разчитала на опита си в проекти като Open DaPaaS, AnnoMarket, proDataMarket и EuroBusinessGraph, съфинансирани от Европейската комисия в рамките на програмата Хоризонт 2020 за изследвания и иновации, уточниха от компанията.

GraphDB Cloud DBaaS идва в отговор на нарастващото търсене на решения за предлагане на бази данни като услуга. Тя предоставя на екипите възможност за лесен старт в работата със семантични бази данни, каквато е популярната система на Онтотекст GraphDB – една от най-използваните семантични бази данни в света, вкл. в организации като Националния архив на Великобритания, медийните групи BBC, Press Association, The Financial Times и др.

„Облачната“ система може значително да намали времето и разходите на компаниите за управление на бази данни, позволявайки им същевременно да извличат знание и стойност от своите най-ценни ресурси – данните и информацията си. GraphDB Cloud DBaaS е достъпна за тестване безплатно.

Коментар