Изявени бизнесмени влязоха в настоятелството на ТУ-София

Кирил Домусчиев бе избран за член на настоятелството на Технически университет-София

Нови членове на настоятелството на Технически университет-София бяха избрани вчера на заседание на настоятелите. Сред тях са известни български бизнесмени, възпитаници на университета.

Членовете единодушно избраха Васил Велев за председател на Съвета на настоятелите. Той е председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Нови членове са Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков – основател и управител на Спесима ООД, Иван Михайлов – председател на Автомобилен Клъстер България (АКБ) и Георги Стефанов, представител на Студентски съвет.

Съветът е партньор на университета в управлението и предоставянето на качествено образование. Той се състои от 7 членове – петима се избират от Академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет.

Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за решаване на актуалните проблеми на Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните организации.

Коментар