Платформа на Intracom пази европейските граници

SIS-C2 събира, обработва, класифицира и анализира информацията, получена от няколко вида сензори и приложения на трети страни, за да генерира пълноценни данни

Нова платформа на гръцката компания Intracom Telecom позволява командване, контрол и интегрирано управление за наблюдение на пограничната линия, защита на прилежащата територия, охрана на държавните граници и съблюдаване на морските владения.

Системата SIS-C2 бе показана за първи път на египетското изложение за отбрана EDEX, което се провежда от 3 до 5 декември 2018 г. в Кайро. Платформата е ориентирана към приложения за интелигентно наблюдение и разузнаване, ситуационна осведоменост, събиране и анализ на информация, синтез на данни и сътрудничество между отделни единици на вътрешно и външно ниво.

SIS-C2 и нейните специализирани датчици са разположени на външните граници на ЕС, а именно Гърция-Турция, Финландия-Русия, Испания-Мароко, Румъния-Сърбия. В системата са интегрирани радари за наземно наблюдение (GSR), електронни мерки за подпомагане (ESM), защитени комуникации и мобилни команди за сигурност (MSCP).

Правоприлагащите органи могат да се възползват от техническите и оперативните способности на SIS-C2, за да оптимизират своите командни центрове, за обща оперативна картина, ранно предупреждение и уведомяване, управление на инциденти, разузнавателни анализи и синтез на данни.

Платформата SIS-C2 събира, обработва, класифицира и анализира информацията, получена от няколко вида сензори и приложения на трети страни, за да генерира пълноценни данни“, поясни Николаос Веленцас, зам.-генерален директор „Услуги“ на Intracom Telecom.

Решението стъпва на многогодишния опит и възможности в разработването на софтуер на Intracom за глобални компании и знанията, придобити от участието на телеком доставчика в различни проекти на ЕС за научноизследователска и развойна дейност.

Коментар