Клъстер ще прокарва иновации в здравния сектор

„Очакваме предложените решения да имат скорошно реално приложение, за да допринесем за изграждането на устойчива и ефективна здравна система в България“, сподели Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника, на първата среща на членовете на Клъстера

11 организации учредиха Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, който има за цел да изгради устойчива и ефективна здравна система, основана на данни и технологии.

Клъстерът е създаден съвместно с Entrepreneurship Education NETwork (EE-Hub) – Европейска мрежа за обучение по предприемачество, която обединява организации и частни лица от публичния и частния сектор с предприемачески постижения на регионално, национално и европейско ниво.

Вчера в София се състоя и първата среща на членовете на Клъстера, на която присъстващите обсъдиха целите му и планираха дейността за 2019 г. Основатели на Клъстера са Мнемоника, фондация Junior Achievement Bulgaria, Novartis Bulgaria, CheckPoint Cardio, Онтотекст, Тракия Софтинженеринг, SAT Health, Скиллайн Бизнес Солюшънс, Консенто, ЕфЕмСи и Национална пациентска организация.

Очакваме предложените решения да имат скорошно реално приложение, за да допринесем за изграждането на устойчива и ефективна здравна система в България“, сподели Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника – компания с дългогодишна експертиза в ИТ сектора, вкл. в областите на информационна сигурност и регулаторна съвместимост, облачни технологии и виртуализация, съхранение и обработка на данни, управлявани услуги и ИТ аутсорсинг.

Мисията нa новосъздадения Клъстер е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор. Чрез обмена на идеи и практики между заинтересованите страни – общество, институции и предприемачи – ще бъдат предложени най-добрите технологични решения за подобряване на услугите в здравеопазването у нас.

Коментар