ЕС иска цифрова трансформация и в здравеопазването

Eвропейската комисия започва обществена консултация за начините, по които Европа следва да насърчава цифровите иновации в сферата на здравното обслужване. Резултатите ще се използват за формиране на политики, които подобряват качеството на живот на европейците.

Целта е гражданите, медицинските специалисти и изследователите да имат по-добър достъп до здравни данни, превенция, бърза реакция при опасности от пандемии, персонализирано лечение и грижи. Обмислят се нови цифрови инициативи за улесняване на свободното движение на пациенти и данни, както и за подпомагане на модернизацията на националните здравни системи, съобщиха от Комисията.

В рамките на консултацията ще се събере информация в три основни области:

 • сигурен достъп на гражданите до техните здравни данни и възможност за споделянето им през граница, изясняване на правата на гражданите и подобряване на оперативната съвместимост на електронните здравни досиета в Европа;
 • свързване и споделяне на данни и експертен опит с цел постигане на напредък в изследванията, персонализиране на здравното обслужване и грижи, както и по-добро предвиждане на епидемии;
 • използване на цифрови услуги за предоставяне на повече права на гражданите и за насърчаване на интегрирани и ориентирани към пациента грижи.

Гражданите, пациентски организации, медицински специалисти, публични органи, изследователи, промишлеността, инвеститорите, застрахователите и ползвателите на цифрови здравни инструменти могат да се включат в проучването до до 12 октомври 2017 г. посредством EU Survey.

Демографските промени, нарастващото разпространение на хронични заболявания, повторната поява на инфекциозни заболявания и повишаващите се разходи за здравеопазване поставят сериозни предизвикателства пред здравните системи в Европа, посочват от Комисията. Бъдещата способност на държавите членки да осигуряват висококачествено здравно обслужване за всички ще зависи от подобряването на устойчивостта на системите за здравеопазване, като същевременно се запази тяхната разходна ефективност и финансова устойчивост.

Цифровите иновации могат да предложат разходно ефективни инструменти за подпомагане на прехода от модел на здравно обслужване в болници към интегриран и ориентиран към пациента модел. Благодарение на тях може да се реализира правото на достъп на гражданите до техните здравни данни навсякъде в Европа, да се подобрят надзорът и за ранно откриване на огнища на инфекциозни заболявания.

Иновациите биха могли също да осигурят напредък по отношение на диагностицирането и лечението на пациентите. Например в областта на редките заболявания настоящият среден срок от 5,6 години за тяхното диагностициране може да се съкрати на една година, благодарение на молекулярната диагностика и консултациите от разстояние със специалисти.

Освен това цифровата трансформация на здравеопазването стимулира гражданите да поемат по-голяма отговорност за своето здраве и ще им позволи да управляват собственото си здраве и да взаимодействат по-лесно с доставчиците на здравни услуги.

Тези въпроси са разгледани в неотдавнашния междинен преглед на стратегията за цифров единен пазар. Той съдържа предложение Комисията да разгледа възможните мерки за цифрово здравеопазване в съответствие със законодателството за защитата на личните данни, правата на пациентите и електронната идентификация.

Коментари по темата: „ЕС иска цифрова трансформация и в здравеопазването”

добавете коментар...

 1. оффнюз.бг

  В мрежата изтекоха материали от вътрешен брифинг на Apple за предотвратяване на изтичането на класифицирана информация на компанията. Събитието е продължило около един час, съобщи The Outline.

  Брифингът, озаглавен “Стоп на информаторите – да запазим поверителността на Apple”, е бил воден от директора на отдел Глобална сигурност Дейвид Райс (David Rice), директора на Световни изследвания Лий Фрийдман (Lee Freedman) и Джени Хуберт (Jenny Hubbert), която работи по глобална сигурност на комуникациите и обучение на екипа.

  Брифингът се е провел в началото на месеца и в него са взели участие около сто служителя на Apple. Това е първото събитие на компанията​, посветено на тази тема и ще бъде първата от многото, които Apple планира за работниците и служителите си.

  Събитието “разкрива манията на компанията по секретността”, по думите на изданието Outline.

  В екипа за сигурност на компанията работят неразкрит брой следователи по целия свят, за да предотвратят достигането на информация до конкурентите, фалшификаторите и пресата, както и да уловят източника, когато се получи изтичане. Някои от тези следователи преди това са работили в американски разузнавателни агенции като Агенцията за национална сигурност, правоприлагащи агенции като ФБР и американските тайни служби, както и американски военни.

  На брифинга Райс и Фридман са се изказали откровено за усилията на Apple да предотвратява изтичането на информация и са дали съвети как се хващат предишните информатори.

  Джени Хуберт коментира, че за “изненада и възторг, това е нашата марка. Но когато става въпрос за изтичане на информация, това засяга всички нас!”

  Също така по време на брифинга е било заявено, че през последната година в Apple е успяла да намали броя на случаите на изтичане на информация от веригата за доставки и от партньорите си. Броят на течове от самата Apple обаче се е увеличил. Поради тази причина вице-президентът на компанията Грег Джосвиак (Greg Joswiak) ясно помоли служителите си с никой да не споделят поверителна информация за продуктите на Apple, включително и с роднините си.

Коментар