Ключов регулатор в САЩ спира временно работа

FCC ще прекрати временно работа, заради липса на достатъчно финансиране (снимка: CC0 Public Domain)

Федералната комисия по комуникации (FCC) на САЩ ще преустанови работа за неопределен период от време, поради недостатъчно финансиране, стана ясно от съобщение на сайта на ведомството в последния ден на миналата година.

Комисията уточнява, че ще прекрати работи в средата на 3 януари. На служителите е наредено в рамките на четири часа да приключат текущите си задачи и да напуснат работните места.

Все пак FCC ще продължи да изпълнява дейности, свързани със „защита на живота и собствеността”, се казва в официалното изявление. Освен това ще продължи и работата по търговете за радиочестоти, които се финансират от приходи от самите аукциони.

Ще работи също така офисът на главния инспектор на FCC. По-късно се очаква Комисията да публикува по-подробно съобщение, в което ще опише какво влияние се очаква да окаже прекъсването на нейната работа.

Пълномощията на FCC включват регулиране на използването на целия радиочестотен спектър в САЩ, вкл. областите, заделени за радиоразпръскване и телевизия, на всички средства за връзка, вкл. спътникова, както и на всички международни комуникации, които произтичат от или завършват в САЩ.

Всяко електронно устройство, предназначено за продажби и използване в САЩ, трябва да премине тестове и да бъде сертифицирано от Федералната комисия по комуникации.

Коментар