Доставките на хардуер за облака взимат превес

За първи път през Q3 на 2018 г. приходите на доставчиците в сегмента на облачната инфраструктура превишават продажбите на оборудване за традиционните ИТ среди (източник: CC0 Public Domain)

Продажбите на оборудване за облачни инфраструктури са нараснали с 47,2% през третото тримесечие на миналата година, достигайки 16,8 млрд. долара, сочи нов доклад на анализаторската компания IDC.

Към оборудването за клауд инфраструктури IDC включва сървъри, хранилища за данни и Ethernet комутатори. За първи път през Q3 на 2018 г. приходите на доставчиците в сегмента на облачната инфраструктура превишават продажбите на оборудване за традиционните ИТ среди.

Съотношението на приходите в разглеждания тримесечен период е в полза на клауд оборудването, на което се падат 50,9% от общите продажби. За същия период година по-рано този дял беше 43,6%, припомнят анализаторите.

Като цяло за годината, IDC очаква приходите от облачни инфраструктури да останат под границата от 50% – прогнозата е за 47,4%. Очаква се обаче двуцифрен ръст във всичките три сегмента.

Приходите от изчислителните платформи ще се увеличават най-бързо – ръстът в този сегмент ще достигне 59,1%, докато постъпленията от Ethernet комутатори и сторидж системи ще нараснат съответно с 18,5% и 20,4% за годината.

Лидер в продажбите на оборудване за облачни инфраструктури е американската компания Dell, която е увеличила пазарния си дял от 13,9% до 14,2% за една година. Делът на HPE/New H3C Group бележи спад от 12,6% до 9,8%, а третият водещ доставчик, Cisco, регистрира отстъпление от 8,1% до 6,4%.

Коментар