Четвърт от корпоративните данни вече са в облака

Две трети от анкетираните ИТ мениджъри вероятно ще преместят данни в хибридни облаци през следващите една до две години (източник: CC0 Public Domain)

Корпоративните мениджъри изглежда са прескочили пропастта, когато става въпрос за облака, тъй като се наблюдава нарастващо доверие сред тях, че данните им са на безопасно място и лесно достъпни в клауда. Една четвърт от корпоративните данни вече са в облака, според изследване на Независимата потребителска група на Oracle (IOUG), в партньорство с Amazon Web Services.

В същото време остават за преодоляване много предизвикателства, за да може всичко да работи безпроблемно – особено при интегрирането на облачните услуги в основните приложения и операции, отбелязва Джо Маккендрик от ZDNet. Проучването сред 202 мениджъри на данни и ИТ установява, че средно по един на всеки четири байта данни в компаниите се управляват от доставчици на публични клауд услуги.

Близо половината от новите проекти за бази данни отиват при доставчици на публични облаци. В същото време все още ще има голям обем от данни, които остават на място, при компаниите. Две трети, или 65% от мениджърите казват, че е вероятно да преместят данни в хибридни облаци през следващите една до две години.

Интересен факт от проучването е, че повечето от изследваните проекти са насочени към замяна на съществуваща функционалност, вместо към нещо съвсем ново. Макар че облакът обикновено се разглежда като платформа, приложима към инициативи на „зелено”, повечето от мениджърите (58%) посочват, че облакът се прилага за надграждане или замяна на съществуващи системи. 41% заявяват, че най-новият им облачен проект е свързан с добавяне на функционалност.

От гледна точка на архитектурата, 34% от изследваните облачни проекти са изградени на хибриден модел, докато 33% са на бази данни, хоствани изцяло в облака (при доставчици на „инфраструктура като услуга”). 23% процента от облачните проекти са свързани с приложения „софтуер като услуга”.

Що се отнася до предизвикателствата, с които се сблъскват ИТ мениджърите в облачните проекти, проблеми с мрежите и свързаността оглавяват списъка – посочват се от 37% от анкетираните. Други 35% са срещнали проблеми с уменията при внедряване и управление на услугата. Още 35% посочват, че изпитват проблеми с производителността на облачната услуга, която използват.

Докато в началото внедряването на облака обикновено е било свързано с функции в периферията на предприятието – като например, организиране на продажбени комуникации, сега облакът се приближава към ядрото на компаниите. Голям сегмент от публичните клауд проекти (41%) директно подпомага производствените приложения. Интересно също така е, че 27% от анкетираните за първи път внедряват функции на база данни в публичен облак.

Коментари по темата: „Четвърт от корпоративните данни вече са в облака”

добавете коментар...

  1. Saevar

    искате да кажете в публичния облак…? щото корпоративните база данни са си в облака обикновено но не в публичния….

  2. Димитър Иванов

    Бази данни в облака – някой може ли да обясни каква е разликата между бази данни на application server и бази данни в облака?

  3. Anonymous

    Сериозна фирма няма да постави съществуването си в зависимост от интересите на трети лица.

Коментар