Кибер рискът е основно притеснение за бизнеса

Кибер рискът се отчита като водещ в световен мащаб, наравно с непредвиденото прекъсване на бизнес дейността (илюстрация: CC0 Public Domain)

Сценариите за прекъсване на бизнес дейността (business interruption, BI) стават все по-разнообразни и сложни, а загубите от подобни събития се увеличават, сочи „Алианц Риск Барометър 2019“, изготвен от Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) след проучване на мнението на 2415 експерти от 86 държави.

Също така кибер инцидентите се считат за най-възможната причина за BI, следвани от пожар и природни бедствия. Според проучването, се увеличават и заплахите от кибер атаки на хакерски групи, асоциирани с конкретни държави. Расте и вероятността от увеличаване на съдебните спорове при случаи на нарушаване на сигурността на данни и информация.

Климатичните промени и недостигът на квалифицирана работна ръка са рисковете, които са се покачили най-много в класацията, спрямо резултатите от миналогодишното проучване.

В контекста на изминалите скандали за изтичане на данни, нарушения на правилата за сигурност в интернет и въвеждането на нови мерки за защита на личните данни в ЕС, кибер рискът е посочен за основното притеснение на бизнеса през 2019-а, а и в бъдеще.

Според Алианц Риск Барометър, кибер инцидентите и непредвиденото прекъсване на бизнес дейността са най-сериозните бизнес рискове на глобално ниво (37% от отговорилите). Изменението на климата (на 8-о място, 13% от отговорилите) и недостигът на квалифицирана работна ръка (на 10-о място, 9% от отговорилите) са рисковете, които са се покачили най-много в световен мащаб спрямо предходната класация.

В същото време с всяка година компаниите стават все по-обезпокоени по отношение на промените в законите и регулациите (на 4-то място, 27% от отговорилите), които биха могли да доведат до резултати като Брекзит, търговски войни и нови митнически тарифи.

Компаниите трябва да са подготвени за широк спектър от разрушителни сценарии и предизвикателства в контекста на свързаното в мрежа общество, в което живеем“, предупреди Крис Фишер Хърс, главен изпълнителен директор на AGCS. По неговите думи, разрушителните рискове могат да бъдат физически – като пожар или буря, или виртуални – като ИТ прекъсване, което може да се случи заради стечение на обстоятелствата или поради злонамерен акт.

Тези рискове могат да са вследствие на собствените действия на компаниите, но също и на доставчици, клиенти или използването на ИТ услуги. Каквaто и да е причината за подобни извънредни ситуации, финансовите загуби за компаниите могат да бъдат огромни“, допълни мениджърът.

Алианц Риск Барометър 2019 – класация на Топ 10 бизнес рискове:

  1. Прекъсване на бизнес дейността (Business Interruption – BI) – 37%
  2. Кибер риск – 37%
  3. Природни бедствия и катастрофи – 28%
  4. Законови и регулаторни промени – 27%
  5. Развитие на пазарите – нестабилност, дивергенция и непредвидени промени – 23%
  6. Пожар и инциденти, свързани с експлозии – 19%
  7. Нови технологии – 19%
  8. Климатични промени – 13%
  9. Репутационни загуби – 13%
  10. Липса на квалифицирана работна ръка – 9%

Кибер престъпността струва около 600 млрд. долара годишно – в сравнение с 445 млрд. долара през 2014 г. Това е три пъти повече от средната икономическа загуба от природни бедствия за период от 10 години, която се оценява на 208 млрд. долара.

Докато престъпниците използват все по-иновативни методи за кражба на данни, извършване на измами или изнудване за пари, нараства заплахата от хакерски групи, асоциирани с конкретни държави, които таргетират доставчиците на ключова инфраструктура, крадат данни и търгуват с корпоративни тайни.

Все по-вероятно е кибер инциденти да предизвикат съдебни спорове. Нарушенията в защита на данните или прекъсванията в работата на информационните системи могат да генерират големи задължения за трети страни, тъй като засегнатите клиенти или акционери се стремят да компенсират загубите на компаниите си.

Недостигът на квалифицирана работна ръка за първи път е сред 10-те най-големи бизнес риска в световен мащаб, както и в частност за много страни от Централна и Източна Европа, Великобритания, САЩ, Канада и Австралия. Това се дължи на фактори като променящата се демография, несигурността, породена от Брекзит, и ограничения поток на кадри в областта на цифровата икономика.

Квалифицираната работна ръка – и човешкият капитал в по-общ план – се превърна в оскъден ресурс за цифровата икономика“, казва Людовик Субран, заместник-главен икономист в Алианц. „Компаниите се конкурират ожесточено при набирането на нови служители с компетенции в областта на изкуствения интелект, науката за данните или „управлението на фронтираните рискове“ – като например управление на кибер или репутационен риск, тъй като повечето от тези позиции не са съществували преди 10 години“.

Дори атрактивните заплати не са достатъчни, тъй като потокът от служители с необходимия набор от умения е ограничен, а спешната нужда от кадри не позволява обучение на място, допълва Субран.

Коментар