Проверяват дистанционно деградацията на слънчеви панели

С течение на времето соларните клетки се увреждат и спират да произвеждат електричество (източник: CC0 Public Domain)

Учени от Индийския инженерно-технологичен институт „Тапар“ са разработили компютърен алгоритъм, който може да изчисли степента на деградция на фотоволтаичните панели, дори и дистанционно, при това с висока степен на точност.

Въпреки многото ползи и относителната популярност като възобновяем енергиен източник, соларните панели рано или късно се повреждат и спират да произвеждат електричество. С течение на времето соларните клетки биват увредени от времето – промените в температурата, замърсяването и излагането на ултравиолетови лъчи, пише GreenTech.bg.

Затова е прието да се правят инспекции – с цел поддържане на нивата на производителност на клетките и намаляване на икономическите загуби. Подобни инспекции могат да се провеждат на базата на клъстерни компютърни изчисления, които използват метеорологични данни от миналото, за да оценят степента на деградация и съотношението на производителността и скоростта на увреждане, твърдят Парвен Бхола, изследовател в Индийския инженерно-технологичен институт „Тапар“, и Саураб Бхардваь, доцент в същия институт.

Двамата учени са прекарали последните няколко години в разработване и усъвършенстване на своето решение, базирано на статистически методи и машинно самообучение. Създадената от тях система позволява „проверка“ без посещение на площадката.

Клъстерните изчисления са добро решение за този проблем, поради способността им да ускорят процеса на „инспекция“, елиминирайки нуждите от посещение на място и ремонт. Използва се оценка на производителността, основана на метеорологични параметри, които включват температура, налягане, скорост на вятъра, влажност, часове слънчево греене, добита слънчева енергия и дори конкретен ден от годината. Параметрите се придобиват и оценяват лесно и могат да бъдат измервани отдалечено.

Подобряването на системите за инспекция на фотоволтаични клетки би могло да помогне на инспекторите да отстраняват по-ефективно проблемите и потенциално да прогнозират и контролират бъдещите трудности. Изчисленията, базирани на клъстери, вероятно ще хвърлят светлина върху нови начини за управление на системите за слънчева енергия, оптимизиране на PV добивите и разработване на бъдещи технологични постижения в тази област.

Повечето от наличните техники изчисляват деградацията на фотоволтаичните системи чрез физическа инспекция, на място. Този процес отнема много време и е скъп – и не може да се използва за анализ в реално време“, казва Бхола. „Предложеният от нас модел оценява деградацията по отношение на съотношението на производителността в реално време“.

Но ползите от фотоволтаичната инспекция в реално време надхвърлят пестенето на време и икономическите спестявания. Този нов метод може да подобри сегашните модели за прогнозиране на добивите на слънчева енергия. Бола отбелязва, че изходната мощност на слънчевия панел – или набор от слънчеви панели – може да се предвиди с още по-голяма точност.

В резултат на това при оценката в реално време, ако произведената енергия не съответства на очакваното, могат бързо да се предприемат превантивни действия“, обяснява Бхола.

Коментар