DWR-2010 5G NR Enhanced Gateway – 5G гейтуей от D-Link

DWR-2010 5G NR Enhanced Gateway поддръжка на 5G скорост към мобилната мрежа (източник: D-Link)

Един от първите по рода си продукти за мобилна свързаност – в духа на новите 5G възможности – показа мрежовата компания D-Link по време на Световния мобилен конгрес в Барселона (MWC 2019).

С поддръжка на 5G скорост към мобилната мрежа, устройството позволява пълноценно използване на възможностите на Wi-Fi стандартите AC/AX, като гарантира скорост на интернет през мобилната мрежа, каквато може да се получи при кабелна свързаност.

Този гейтуей разполага с вграден 5G NR (New Radio) NSA модул и може да работи както на честотите под 6GHz, така и на тези над 24GHz (mmWave) в 200MHz (2×100 MHz) или 800MHz (8×100 MHz) конфигурации.

За телеком операторите новият 5G гейтуей предоставя още един възможен начин за свързване на клиентите и позволява бърза широколентова услуга дори в отдалечени райони.

Лесната настройка, автоматичното обновяване на фърмуера (FOTA) и дистанционното конфигуриране (TR-069) опростяват обслужването на устройствата и гарантират качеството на услугата.

Коментар