Интернет навършва днес 30 години

Светът се промени драстично само за 30 години, благодарение на интернет (източник: CC0 Public Domain)

Точно преди три десетилетия, на 12 март 1989 г., британският физик и компютърен специалист Тим Бърнърс Лий поставя на практика началото на глобалната мрежа интернет, която промени живота на хората.

На тази паметна дата Тим Бърнърс Лий предлага на ръководството на CERN глобален хипертекстов проект, който позволява на учените да организират съвместно съхранение и общ достъп до информация.

Проектът за глобална „паяжина“ World Wide Web, или съкратено WWW, е одобрен и реализиран. Ключовите елементи, разработени от Тим Бърнърс Лий и реализирани съвместно с неговия екип, са в основата и на съвременния интернет.

Това са идентификаторите URL – частен случай на унифицираните идентификатори на ресурси URI, протоколът за предаване на хипертекстови документи HTTP и езикът за маркиране на такива документи HTML.

В рамките на проекта са изготвени първите спецификации, които стават стандарти на WWW, създадени са първият в света уеб сървър httpd и първият в света хипертекстов уеб браузър, който служи едновременно и за HTML редактор, работещ на принципа WYSIWYG (What You See Is What You Get — каквото виждаш, това получаваш).

Изобретенията и разработките, свързани с проекта WWW, промениха разбирането на хората за това как да използват новите технологии, да общуват и споделят информация. Промениха из основи и начинът на правене на бизнес, който днес е немислим без присъствието в мрежата и нейните ресурси.

Коментар