Нужни са промени във ВУЗ-овете за дигитални компетенции

Формирането на дигитални компетенции у кадрите е задача, която бизнесът и ВУЗ-овете могат да решат заедно (източник: БСК)

Бизнесът и висшите училища трябва да си съдействат в търсенето на практически резултати, които спомагат формирането на дигитални компетенции у кадрите, подчертаха участниците в заседание на Управителния съвет на БСК, в което се включиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и ръководители на водещи български университети.

Налагат се промени в съдържанието на обучението в системата на висшето образование, смятат участниците в дискусията. Освен това е необходимо усъвършенстване на управлението на българските университети и контрола върху тяхната дейност, както и промяна на начина на финансирането им, в съответствие с европейските стандарти и практика.

УС на БСК възложи на председателя на Камарата да предложи на Министъра на образованието и науката проект на Споразумение за сътрудничество по отношение качеството на висшето образование и изискванията на пазара на труда.

Друго предложение към МОН е формиране на Консултативен съвет, който да съдейства за създаване на условия за прилагане на добрите практики в дуалното обучение за образователна степен „Професионален бакалавър“.

Коментар