Предприемачеството се очертава като приоритет в образованието

Предприемачеството трябва да бъде възприето като хоризонтален приоритет в образователния процес, заяви евродепутатът Владимир Уручев (източник: JA България)

Приложимост и адекватност – това са приоритетите и ценностите на образованието днес, заяви Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, по време на двудневно събитие „Диалози в образованието“, което събра ключовите участници в процеса у нас в дискусии за предприемачеството и STEM.

„Образованието като основа на една нация, която има перспективи за развитие и достига своите цели, няма как да се случи, ако не дадем всички възможности на своите деца. И това е всъщност предприемачеството в образованието – да покажеш верния път и да достигнеш до решенията“, каза Таня Михайлова.

„Смелостта да идентифицираш проблема, да намериш неговото решение и чрез действия да промениш нещата – това е предприемаческият дух“, заяви началникът на РУО-София град Ваня Кастрева. Според нея, профил предприемачески е част от STEM (наука, технологии, инженерство и математика).

„Какво е математика – тя не е само смятане, тя е анализ, логическо мислене, критично мислене. Може ли да има добър предприемач, ако той няма такова мислене? Според мен не може“, каза Кастрева. „Взимането на решение изисква анализи, причинно-следствени връзки и последващи действия – това е предприемчивост“, допълни тя.

„Диалози в образованието“ е продължение на стартиралата през 2015 г. програма „Предприемачи на бъдещето“, инициирана от Джуниър Ачийвмънт България и евродепутата от ЕНП Владимир Уручев. Програмата обхвана пет общини в страната – Смолян, Перник, Монтана, Враца и Видин, достигайки до 90 ученици от 10 училища, които участваха в практически курс по предприемачество.

Предприемачеството трябва да бъде възприето като хоризонтален приоритет в образователния процес – да проникне на всички нива, да се превърне в култура, в начин на живот, посочи евродепутатът Владимир Уручев, като изтъкна и възможностите, които Законът за предучилищното и училищно образование предоставя за развитие на предприемаческата среда в училище.

„Голям брой европейски стратегии подчертават значимостта от развиването на предприемаческата компетентност, като ключова предпоставка за успешна реализация на пазара на труда – Рамката за Ключови компетенции през целия живот, Рамката за Образование и обучение 2020, Стратегията „Европа 2020“, Европейската рамка за предприемаческата компетентност (EntreComp)“, каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

От друга страна, у нас все още има до някаква степен неразбиране за същността на промените, въведени от новия в Закон за предучилищното и училищното образование. Процесът на взаимодействие между училището и образователните власти може и трябва да бъде подобрен, допълни Стойчева. „За тази цел трябва да се приложи холистичен подход при преподаване на технологии и предприемачество и развиване на иновативното мислене и STEM уменията в училище“, смята тя.

„Свободата сякаш все още не е осъзната в нашата образователна система от хората, които я имат. Може би трябва да се научат да си изискат това пространство и да предприемат действия, чрез които да си го осигурят“, заключи изпълнителният директор на JA България.

Коментари по темата: „Предприемачеството се очертава като приоритет в образованието”

добавете коментар...

  1. ха

    Като заговорихме за тази “свобода” се върнах едно 30 години назад, когато “трудещите” се живееха в строя, който ги правеше “свободни”. Та сега предприемачите също са си толкова “свободни” в настоящия строй, ама както се пише в статията – още не са класово осъзнали това…

Коментар