Salesforce: иновации + плавност = повече клиенти и продажби

„Постарахме се да направим така, че да водим всеки потребител по неговото клиентско пътешествие“, сподели Лина Христосова (вляво), маркетинг мениджър в Омникар (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Съвременни, иновативни и интелигентни технологии и плавност – това съчетание води до трайно и солидно увеличаване на клиентите и продажбите чрез облачната платформа Salesforce и нейните специфични инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

Тенденцията бе разкрита от потребителите на Salesforce и Некст Консулт днес в рамките на традиционната годишна Salesforce конференция, организирана за шести път от българския партньор на CRM доставчик №1 в света.

„Организирахме 38 маркетингови кампании в рамките на 9 месеца, свързвайки се с 15 хиляди души”, разказа Лина Христосова, маркетинг мениджър в Омникар, която от миналата година използва системата Pardot в маркетинговия си отдел. Потребителите на фирмата са специфични – най-често това са инженери, които отговарят за работата на големи и сложни машини.

„Нашите потребители нямаха навик да си комуникират с нас. Отначало получаваха нашите послания, отваряха ги бегло, кликваха рядко. Ние обаче се въоръжихме с търпение. Постарахме се да направим така, че да водим всеки потребител по неговото „клиентско пътешествие“. Забелязахме, че постепенно потребителите ни започнаха да ни отговарят все повече, да ни благодарят, да идват на срещите, на които ги каним. Все по-често ни казваха, че искат, например, да се възползват от дадена промоция. Започнаха да ни питат много неща“, разказа Христосова.

Същевременно платформата е лесна и бърза за използване. Маркетинг мениджърът на Омникар казва, че една кампанийна страница се изготвя за не повече от 15 минути.

„Ако една система е много популярна в своята област, това няма как да е случайно“, заяви Димитър Иванов, CEO на Vega Medical (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Постепенно и плавно навлиза Salesforce и в практиката на „Vega Medical“ – българска фирма за медицински изделия. „Ние предлагаме различни медицински изделия, включително консумативи за кардиологията: това са неща, които трябва да се озоват на мястото на ползване за час или по-малко; животоспасяващи са”, разказа Димитър Иванов, CEO на компанията. „Затова за нас е много важно да можем да реагираме бързо, навременно“.

Фирмата избира Salesforce заради популярността на платформата. Иванов подчерта, че ако една система е много популярна в своята област, това няма как да е случайно. „Търговският ни отдел постепенно започна да вижда системата като средство, което му помага за продажбите. Ако даден клиент идва за втори път, ние ще знаем какво е искал първия път; помним какво някой ни е питал преди година“, казва директорът.

Първоначално използването на Salesforce е умерено, но с течение на времето се усилва. Днес търговците на Vega работят отвсякъде през телефон, през мобилни устройства – бързо получават одобрения за сделки и координират пътувания и други текущи задачи.

Мария Малцева

Мария Малцева