Близо половината мобилни връзки са LTE

Към март 2019 г. в света са функционирали 637 мрежи LTE (източник: CCO Public Domain)

Броят на мобилните връзки към LTE мрежи възлиза на около 4 млрд. към края на миналата година, което съответства на 47% от всички връзки, в сравнение с 37% година по-рано, сочи доклад на анализаторската компания Ovum.

Степента на проникване на LTE в Северна Америка достига 82%, което е най-високият показател в света. В страните от Океания, Източна и Югоизточна Азия делът на LTE при мобилните връзки е 67%, докато в Западна Европа е 52%, а в страните от Латинска Америка и Карибския басейн – 40%.

Към март 2019 г. в света са функционирали 637 мрежи LTE, от които на технологията LTE-Advanced се падат 294. В периода октомври-декември 2017 г. до четвъртото тримесечие на 2018 г. са добавени около 1 млрд. нови LTE абонати.

Изследването включва и някои данни за мрежите от пето поколение (5G), които започват да си пробиват път в момента. Броят на връзките към тях се очаква да достигне 512,4 млн. през 2022 г. и да превиши 1,3 млрд. година по-късно.

Междувременно, тайванският изследователски институт MIC прогнозира, че след излизане на първите 5G смартфони през 2019 г. доставките им следващата година ще нараснат със 7,9%, за да превишат 33 млн. броя.

След още три година продажбите на 5G смартфони ще се увеличат 13 пъти до 445 млн броя. При тази прогноза, се очертава двуцифрен средногодишен темп на растеж от 12,4%.

Коментар