Иновационна програма ще предефинира грижата за здравето

„Един от най-красноречивите фактори за зрелостта обществото е начинът, по който то полага грижа за здравето и благоденствието на възрастните хора и на децата“, казва Даниел Томов (вдясно) – управляващ партньор в Eleven (източник: Eleven)

Първа по рода си у нас иновационна програма цели да предефинира грижата за здравето с помощта на технологиите. Целта на SOinventure – инициатива на фонда Eleven и Софарма Трейдинг – е да намери решения за предизвикателствата пред съвременната здравна индустрия.

В основата на SOinventure стои нуждата от трансформация на традиционния, реактивен подход при опазване на физическото и ментално здраве на поколенията и насърчаване на активна грижа, превенция и профилактика, където водеща роля имат технологиите.

Подобреният достъп до интегрирани здравни услуги през целия живот независимо от физическата локация, изграждането на свързани общности и повишаване качеството на живота и здравето, са само част от темите, провокирали създаването на програмата SOinventure.

„Един от най-красноречивите фактори за зрелостта на обществото е начинът, по който то полага грижа за здравето и благоденствието на възрастните хора и на децата“, сподели Даниел Томов, управляващ партньор в Eleven.

Форматът на SOinventure включва платформа за работа със стартиращи компании с готови решения в сферата на здравните технологии (healthtech) и вътрешен акселератор в рамките на Софарма Трейдинг по предварително определени предизвикателства.

В рамките на програмата стартъпи с вече оформени идеи за продукти и услуги ще могат да кандидатстват със своите решения в областта на:

  • Грижа и здраве за възрастните поколения;
  • Аптеката на бъдещето;
  • От реактивна към проактивна грижа за здравето през целия живот с помощта на дигиталните технологии.

Прозорецът за кандидатстване по програмата е отворен до 30 май. До пет компании ще влязат като активни участници в първата „healthtech“ програма SOinventure, която се провежда в екосистемата за технологични фирми и таланти Campus X.

С помощта на методологията „дизайн мислене“, обучения от експерти и менторски сесии, ръководени от студиото Creative Shower, участниците ще могат да подобрят продуктовото си предложение и бързо да достигнат до фаза на готовност за интеграция с бизнеса.

Успоредно с това, по индивидуално разработена методология от Creative Shower, ще работи и вътрешният акселератор в Софарма Трейдинг, в който най-добрите идеи на служители ще получат възможност да прераснат в бизнес проект в компанията.

„Със SOinventure искаме да отидем отвъд опазването на здравето и да бъдем активната страна в създаването, с помощта на технологиите, на един по-смислен и по-удовлетворяващ живот на всеки един човек”, коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на групата компании Софарма Трейдинг.

Коментар