Получаваме финансиране за реакция при кибер-инциденти

България е на второ място сред 17-те държави, които ще получат финансиране от ЕС за справяне с кибератаки и инциденти (източник: CCO Public Domain)

За първи път България получава европейско финансиране за реакция при кибер инциденти, заяви комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел. Страната ни е на второ място сред 17-те държави, които ще получат средства за засилване на капацитета на ЕС за справяне с кибератаки и инциденти.

Всички проекти в сектор „Телекомуникации”, координирани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, получиха финансиране в конкурса за киберсигурност, проведен през 2018 г.

Министерството подкрепи пред Европейската комисия предложенията на Държавна агенция „Електронно управление”, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД. Общото финансиране на българските проекти надхвърля 1,4 милиона евро.

С част от средствата ще бъде укрепен капацитетът на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България), за да бъдат изпълнени изискванията на Директивата за мрежова и информационна сигурност. В рамките на одобрения проект, ще бъде изграден център за национални и международни обучения, както и лаборатория за анализ на зловреден софтуер.

Електроенергийният системен оператор ще използва финансирането за лицензи и специализирани устройства за мрежова сигурност и филтриране на съдържание. Газопреносният оператор „Булгартрансгаз” ще подобри готовността си за реакция при гарантиране на сигурността на системите и достъпността на услугите, уточниха от МТИТС.

През 2018 г. ИТ секторът в България отбеляза добро представяне и в конкурсите от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.  Шест български организации и фирми се включиха в консорциуми, които спечелиха финансиране на обща стойност 46,5 млн. евро. Финансирането за българските участници е в размер на 1,8 млн. евро.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е национален координатор на частта ИКТ на рамковата програма и оказва подкрепа на български кандидати да намират партньори и да подготвят предложенията си за конкурсите.

Коментар