Дават стипендии на учители за обучение по бизнес софтуер

Традиционното образование не се променя с години, а е необходимо да стане по-гъвкаво и отворено към новостите, да създава нови мисловни модели (източник: CCO Public Domain)

ERP Academy стартира инициатива „Образователна стипендия за учители“ с подкрепата на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и компании от бранша на бизнес софтуера. В нея могат да се включат учители от училища с ИТ и икономически профил от цялата страна, съобщиха от образователната организация.

Значението на образованието продължава да нараства в информационната епоха. Същевременно, традиционното образование не се променя с години, а е необходимо да стане по-гъвкаво и отворено към новостите, да създава нови мисловни модели и да стимулира учениците да бъдат отворени към промените.

Вярваме, че технологиите могат да подобрят живота на всеки човек и следваме мисията си да вдъхновяваме хората, да им помагаме да придобиват умения, чрез които да постигат повече всеки ден“, каза доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy.

Именно това ни подтикна да подадем ръка на учителите, които разбирайки ползите от технологиите и новите подходи в образованието, биха помогнали на учениците да развият правилните умения и да се превърнат в успешни професионалисти“, допълни тя.

„Разбирайки ползите от технологиите и новите подходи в образованието, учителите биха помогнали на учениците да развият правилните умения и да се превърнат в успешни професионалисти“, казва доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy (източник: EPR Academy)

По време на курсовете учителите се запознават с най-новите тенденции в бизнес софтуера, ИТ технологиите, икономиката, маркетинга, продажбите, финансите и управлението на личните данни. Те ще могат да научат и повече за световните практики, методологии и инструментариуми на преподаване, които биха могли да приложат по време на часовете със своите ученици.

Специализираните курсове, включени в инициативата „Образователна стипендия за учители“, са част от магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“, която се реализира от ERP Academy и ВУЗФ.

Магистратурата е практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда – със силни икономически и ИТ познания, критично мислене, способни бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и да прилагат иновативни технологии и решения.

Коментар