ERP екосистема открива нови бизнес възможности

В дигиталната ера за бизнеса е от ключово значение да открие софтуерен продукт, който е подходящ гръбнак на всички информационни потребности – както в момента, така и в бъдеще (източник: CCO Public Domain)

Образователната организация ERP Academy ще представи първата по рода си в България и една от малкото в Европа магистърски програми по бизнес софтуер и ERP по време на „ERP.net Expo 2019: Нови бизнес възможности с екосистемата ERP.net”.

Събитието, планирано за 6 юни в Sofia Event Center, ще се фокусира върху екосистемата от партньори, външни разработчици и приложения на софтуерната компания ERP.BG. Екосистемата дава възможност на бизнеса да адаптира своята работа към бъдещите изисквания на икономическата среда, да изгради устойчивост във времето и да се развива, съобщиха организаторите на ERP.net Expo 2019.

В дигиталната ера за бизнеса е от ключово значение да открие софтуерен продукт, който е подходящ гръбнак на всички информационни потребности – както в момента, така и в бъдеще. Една ERP система е необходимо да обхваща управлението на ресурсите и да бъде изградена като платформа, върху която да се надгражда постепенно цялата информационна схема.

За да постигне това, българската софтуерна компания ERP.BG изгражда и поддържа екосистема от партньори, заедно с които помага за развитието на бизнеса на своите клиенти. Още преди няколко години компанията започна да работи в тази насока при развитието на ERP системата си.

С всяка своя нова версия системата EnterpriseOne се превръща в пълноценна платформа и екосистема. В резултат на това компаниите получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау.

Софтуерната компания продължава да развива своята мрежа от партньори, давайки възможност както на утвърдени внедрителски компании да разширят бизнеса си, така и на участници от други сегменти като консултантски и счетоводни фирми, разработчици на приложения и други, да се включат в бързоразвиващия се сегмент на бизнес софтуера.

Повишените изисквания на икономиката и работата в динамични условия по естествен път водят и до увеличаването на потребността от квалифицирани кадри. Именно затова образователната организация ERP Academy, съвместно с ВУЗФ създаде първата по рода си магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP решения”, където един от основните партньори е софтуерната компания ERP.BG със своята платформа EnterpriseOne, върху която студентите могат да се обучават и да трупат опит.

Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силни икономически и ИТ познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения.

Целта в крайна сметка е тези кадри подобрят функционирането на съвременния бизнес, така че той да бъде конкурентоспособен и устойчив в ерата на дигиталната трансформация, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

Коментар