Нови мерки за защита на децата в интернет

Европейска финансова коалиция (ЕФК) ще се бори с разпространението на изображения в интернет, съдържащи злоупотреба с деца. Инициативата ще бъде подкрепена от Европейската комисия със средства в размер на 427 000 евро, обяви Жак Баро, заместник-председател на ЕК, отговарящ за правосъдието, свободата и сигурността.

Коалицията, начело с Центъра за защита на децата от експлоатация и в онлайн среда (CEOP), е публично-частна неформална група. В нея влизат полицейски органи, финансови оператори, доставчици на интернет услуги, НПО и други партньори.

Сред основателите на ЕФК са MasterCard, Microsoft, PayPal, Visa Европа и НПО „Missing Children Europe“. Към тях като консултативни членове се присъединяват „Allen and Overy“ и ICMEC – Международен център за изчезнали и експлоатирани деца. Европол и Италианската национална полиция на пощите и комуникациите (Italian National Postal and Communication Police) се явяват също основатели и играят ролята на правоприлагащи членове на ЕФК.

Коалицията ще се опита да обедини всички страни, ангажирани в борбата срещу комерсиалното разпространение в интернет на изображения, съдържащи сексуална злоупотреба с деца.

ЕФК ще спомогне за идентифициране и защита на жертвите, за намиране и арестуване на престъпниците – педофили, както и тези, които осъществяват икономическа печалба от продажба на изображенията, и най-вече за конфискуване на печалбите от тези престъпни действия.

Така ще се попречи на купуването на детска порнография с кредитна карта или други системи за електронно разплащане.

“Бързото развитие на интернет разкри сериозен престъпен пазар за изображения, съдържащи сексуална злоупотреба с деца.Европейската финансова коалиция ще спомогне за идентифициране и защита на жертвите и преди всичко за конфискуване на печалбите от тези престъпни дейности”, каза Жак Баро.

За да бъде обаче коалицията напълно ефективна, повече партньори, включително държави-членки, трябва да се присъединят към нея, допълни заместник-председателят на ЕК.

Коментар