БСК с три въпроса към властта за най-големия теч на информация

На 15 юли 2019 г. се случи безпрецедентно изтичане на огромни масиви чувствителна информация от национални бази данни (илюстрация: CCO Public Domain)

Обществото – и в частност, бизнесът  – очаква отговор на най-малко три ключови въпроса, във връзка с безпрецедентното изтичане на огромни масиви чувствителна информация от национални бази данни, заявиха от Българската стопанска камара (БСК).

Причините за теча все още са неясни, но каквито и да са те, фактът е налице и милиони физически лица и фирми са застрашени от злоупотреба с информация за тях. Ето и трите въпроса към властта, формулирани от БСК:

  • Какви са видът и обхватът на изтеклата информация?
  • Застрашена ли е националната сигурност?
  • По какъв начин ще бъдат защитени гражданите и фирмите?

За потенциален проблем със защитата на данни БСК предупреди в свое официално становище още на 16 август 2018 г. и многократно след това, в контекста на промените в Наредба Н-18 (за касовите апарати).

Опасения от подобно естество бяха изразявани от браншови организации, фирми и експерти в рамките на множеството срещи и работни групи, както и при всички публични изяви, свързани с темата.

„През всичките тези месеци от страна на компетентните институции ни опонираха, че българският бизнес укрива информация/обороти, брани сивата икономика и пр., и пр. Всички тези обвинения с днешна дата губят всякакъв смисъл, защото случилото се на 15 юли 2019 г. доказва нашите опасения”, казват от БСК.

Камарата припомня, че точно преди година (през август 2018 г.) в продължение на половин месец държавата беше в абсолютна невъзможност да упражнява правомощията си в една друга важна сфера на обществения живот – търговската регистрация.

„Въпреки категоричното ни настояване, и до днес нямаме ясен отговор какви бяха причините и чия беше вината за срива в Търговския регистър! Надяваме се да не станем свидетели на подобна неяснота и по отношение на скандала с регистрите на НАП”, коментират поредния инцидент от БСК.

Не на последно място, скандалът с теча на информация прави повече от наложителни промените в Наредба Н-18, вкл. прецизиране на текстове и промяна на срокове, така че Наредбата да бъде приложима и да не поставя в рискови условия както дейността на фирмите, така и функционирането на данъчната система, подчертават от БСК.

Камарата призова да бъдат предприети всички необходими действия от страна на институциите с цел изясняване на реалната обстановка и гарантиране сигурността на българските фирми и граждани.

Коментари по темата: „БСК с три въпроса към властта за най-големия теч на информация”

добавете коментар...

  1. Saevar

    няма как специалистите които работят за държавата да са много добри понеже частния сектор плаща по-високи заплати, тоест течове пак ще има.

  2. Anonymous

    Хубаво е сега да се направи един масов иск за изплащане на обещетения от НАП и държавата на гражданите !!!!

Коментар