Шотландия има вятърна енергия за двойно повече жилища

Вятърните паркове в Шотландия са произвели 9,8 TWh електроенергия през първото полугодие (снимка: CCO Public Domain)

Шотландия е една от държавите, които най-активно развиват алтернативните енергийни източници. По-специално, страната има голям брой вятърни електроцентрали и – оказва се – двойно повече капацитет, отколкото е необходим на домакинствата.

В периода от януари до юни всички вятърни станции в Шотландия са произвели 9,8 тераватчаса (TWh) енергия, която е достатъчна за захранване на приблизително 4,47 милиона къщи – два пъти повече от наличните жилища в страната.

Нещо повече, енергията, произведена от вятърни електроцентрали в Шотландия, е достатъчна, за да захрани по-голямата част от северна Англия, съобщи WWF.

Държавата планира да покрие половината от всичките си нужди – за бита и промишлеността – с възобновяема енергия до 2050 г., като намали емисиите на въглероден двуокис до минимум. Новите статистически данни показват, че Шотландия може дори да изпревари този график.

Коментар