Либхер внеди иновативна система за енергиен мениджмънт

Заводът на Либхер в Пловдив се сдоби с цялостно решение за енергиен мениджмънт (източник: Шнайдер Електрик)

Разширеният завод на Либхер край Пловдив – енергоемко предприятие с 88 900 кв. м. застроена площ и 1 800 служители – внедри цялостно решение за управление на електрозахранването. Системата EcoStruxure Power Monitoring Expert e решение за енергиен мониторинг и управление на Шнайдер Електрик.

Иновативната система осигурява непрекъсваемост на електрозахранването, което е от особена важност за производствените процеси и нормалната работа на всички машини и съоръжения в завода. Гарантирано е и задължителното за индустриално съоръжение от такъв мащаб високо качество на електроенергията в съответствие с всички действащи регулации в България и ЕС.

Внедряването на цялостна иновативна система в големи производствени обекти осигурява редица предимства. Производителите в бранша подават информация за до 30% повишаване на енергийната ефективност в зависимост от конкретните параметри на предприятието.

Базово, но много важно преимущество на такава система е гарантирането на високо качество и непрекъсваемост на електрозахранването, с постоянно следене на състоянието и данни за потреблението. Възможен е и дистанционен контрол през мобилно приложение, както и извличане и анализ на данни за процесите в реално време.

Стремежът на Шнайдер е да поддържа отворени протоколи и съвместимост с оборудване и на други производители. Платформата EcoStruxure ясно дефинира стъпките и процедурите на всеки етап, като показва известия в случай на открити проблеми в дадено звено и дава препоръки за оптимизация на управлението на електроенергията.

Заводът на Либхер е предприятие, в което такава IoT платформа увеличава времето за експлоатация на апаратурата и повишава сигурността и оперативната ефективност. Софтуерът оптимизира вътрешните процеси чрез постоянно следене на качеството и потреблението и дава възможност за активен контрол.

EcoStruxure функционира на три нива – първото ниво са отделните устройства, второто са по-сложните системи, комуникацията и управлението, а третото са облачно-базираните решения, които позволяват да се събират и анализират данни, за да се взимат решения за бизнеса и да се прогнозира правилно цикълът на експлоатация и поддръжка.

Благодарение на EcoStruxure oтпадат много от разходите за закупуване на допълнителни компоненти, които да улесняват работата на завода, като създават връзки между отделните машини и устройства. Достъпът до резервни части и поддръжка също е значително опростен.

Непрекъснатите данни за състоянието и качеството на електроенергията в завода дават повече време за реакция при проблем и възможност да се приложат по-адекватни мерки за повишаване на енергийната ефективност, подчертаха от Шнайдер.

Коментар