ERP Академията привлече още един лектор от бизнеса

Мария Савова, старши ERP консултант в „М Холдинг” АД, работи повече от 10 години в сферата на бизнес софтуера (източник: ERP Academy)

Още един лектор от бизнеса се присъединява към магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения” на ERP Academy – първата в България и една от малкото в Европа с фокус върху ERP системите.

Мария Савова, старши ERP консултант в „М Холдинг” АД, работи повече от 10 години в сферата на бизнес софтуера. Била е от страната на консултантска фирма, която предлага софтуер, и от клиентска страна като ръководител на проект при внедряване на ERP система в България и САЩ във фирмите от холдинга.

През 2015 г. Мария Савова е част от първия випуск на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения”, която завършва с цел да надгради натрупаните знания и опит до момента. Като един от най-успешните студенти, Мария Савова ще се върне отново в университета, този път за да предаде своя опит на бъдещите си колеги.

Тя ще се включи като лектор в курса „Business Process Management (BPM)”, по време на който студентите се учат да прилагат методология за управление, оптимизация и моделиране на бизнес процеси.

ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Коментар